Esaliens TFI uruchamia Esaliens Gold

[DEPESZA] Ceny złota najwyższe od sześciu lat. Im większy kryzys w gospodarce, tym większy popyt na ten surowiec

Esaliens TFI wprowadził do oferty Esaliens Gold, subfundusz dostępny w ramach Esaliens Parasola Zagranicznego SFIO, z ekspozycją na złoto i metale szlachetne. Subfundusz bazowy Esaliens Gold inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w spółki z całego świata wyspecjalizowane w wydobyciu, przetwarzaniu i handlu metalami szlachetnymi. Podmioty te skupiają swoją działalność w obrębie nie tylko złota, ale również kruszców takich jak platyna, pallad czy srebro.

Zespół zarządzający portfelem subfunduszu bazowego wybiera inwestycje w oparciu o szczegółową analizę pojedynczych pozycji. Głównym celem zarządzającego jest minimalizowanie ogólnej zmienności wartości portfela przy jednoczesnym zapewnianiu satysfakcjonujących zwrotów z inwestycji poprzez ekspozycję na rynki metali szlachetnych.

Jacek Treumann
Jacek Treumann, Członek Zarządu Esaliens TFI

„Chcemy, aby nasi klienci zawsze mieli możliwość reakcji na wydarzenia rynkowe. Teraz znajdą w ofercie Esaliens TFI rozwiązanie adekwatne do sytuacji i swojej spersonalizowanej strategii. W okresie zawirowań i dużych napięć złoto nieraz sprawdziło się jako bezpieczna przystań chroniąca przed inflacją i skuteczne narzędzie dywersyfikacji dzięki niskiej korelacji z głównymi klasami aktywów. Dobre zachowanie złota w niepewnych czasach widzieliśmy w historii już wielokrotnie. Akcje spółek wydobywczych rosły zarówno w czasach kryzysu deflacyjnego (1925-1935), jak i podczas stagnacji lat siedemdziesiątych” – wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI SA.

Esaliens Gold docelowo skierowany jest do inwestora zainteresowanego rynkami metali szlachetnych. TFI już od dłuższego czasu obserwowało zainteresowanie klientów rozwiązaniami inwestycyjnymi dotyczącymi tego obszaru. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych takich jak CPO, IKE czy IKZE. Esaliens Gold dąży do wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Stałym celem Esaliens TFI, od początku naszej działalności, jest dostarczanie klientom rozwiązań inwestycyjnych, które oferują konkretną wartość dodaną. Esaliens Gold doskonale wpisuje się w ten cel”  – mówi Jacek Treumann.

Esaliens Gold jest dostępny w wybranych punktach obsługi klientów uprawnionych dystrybutorów, w siedzibie Esaliens TFI SA, a także za pośrednictwem platformy Esaliens24.pl. Do 8.04.2020 subfundusz działał pod nazwą Esaliens Globalnych Zasobów i miał odmienną politykę inwestycyjną.