Fizjoterapeuci a obowiązek ubezpieczeniowy – projekty nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

0

W ostatnim czasie środowisko fizjoterapeutów podnosiło niezwykle ważny temat dotyczący kwestii konieczności rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych jako podmiotów leczniczych. Wskazywano, że aktualnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają specyfiki działania fizjoterapeutów oraz zawierają rozwiązania, które nie są tak korzystne jak w przypadku innych samodzielnych zawodów medycznych. Obecne procesowane projekty ustaw mają to zmienić. Nowe przepisy regulują też na nowo kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem dla fizjoterapeutów.

Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTERCzy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi się rejestrować jako podmiot leczniczy?

To pytanie zadawało sobie wielu przedstawicieli tego zawodu. W myśl obecnie obowiązujących przepisów fizjoterapeuci mieli czas tylko do końca listopada tego roku, aby dokonać takiej rejestracji, inaczej mogli stracić prawo do wykonywania zawodu. To ma się jednak właśnie zmienić. Projektowane zmiany zakładają okres przejściowy umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów leczniczych do dnia 31 października 2019 r. Po tym terminie będzie można wybrać formę prawną prowadzonej działalności.

Podmiot leczniczy czy praktyka zawodowa?

Problem, na który zwracało uwagę środowisko fizjoterapeutów, polegał na tym, że ustawa o działalności leczniczej nie zawierała szczegółowych przepisów dotyczących prowadzenia podmiotów leczniczych przez fizjoterapeutów, dlatego podlegaliby oni zasadom ogólnym, które dotyczą głównie szpitali, dużych przychodni i ambulatoriów. Wymogi , które nakłada ustawa w tym przypadku były dalekie od tych, które posiadają inne samodzielne zawody medyczne. Dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów starała się o wprowadzenie przepisów analogicznych jak obowiązują w takich przypadkach lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne. Te grupy zawodowe są objęte odrębnymi przepisami i mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej w specjalnej formie prawnej jaką są praktyki zawodowe. Nowe projekty ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wprowadzają teraz tożsame uprawnienia także dla fizjoterapeutów. Będą oni mogli rejestrować swoje jednoosobowo prowadzone firmy jako indywidualne lub grupowe praktyki fizjoterapeutyczne. Podobnie więc jak lekarze i pielęgniarki nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych. To bardzo oczekiwana zmiana w środowisku fizjoterapeutów.

Czytaj również:  Wojna handlowa między USA a Chinami może być korzystna dla polskich firm. Azja i Afryka stoją przed nimi otworem

Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty?

Ubezpieczenie, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, to ważna część zawodu fizjoterapeuty. Odpowiedzialność cywilna za błędy w procesie fizjoterapeutycznym to przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Odpowiednia polisa chroni fizjoterapeutę przed płaceniem odszkodowań, zadośćuczynień i rent z własnej kieszeni. Prawo nakłada na fizjoterapeutów posiadanie odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Jakie ubezpieczenie powinien posiadać fizjoterapeuta w myśl aktualnie obowiązujących przepisów oraz jakie będzie musiał mieć po wejściu w życie planowanych nowelizacji ustaw? Obowiązek ubezpieczeniowy i zakres polisy zależy od formy prawnej jaką posiada prowadzona przez fizjoterapeutę firma.

Podmiot leczniczy: