Gebrüder Weiss przejmuje działalność w zakresie działu transportu lotniczego i morskiego firmy Ipsen Logistics

Gebrüder Weiss przejmuje działalność w zakresie działu transportu lotniczego i morskiego firmy Ipsen Logistics
(od lewej): Hans-Christian Specht i Eduard Dubbers-Albrecht (obaj partnerzy zarządzający w Ipsen Logistics) z Lothar Thoma (dyrektor zarządzający Air & Sea w Gebrüder Weiss) i Wolfram Senger-Weissem (prezes zarządu Gebrüder Weiss). (Źródło: Ipsen Logistics / Bettina Conradi)

Gebrüder Weiss przejmuje dużą część działalności operacyjnej Ipsen Logistics. Działająca na całym świecie firma logistyczna umacnia w ten sposób swoją pozycję w Niemczech i jednocześnie rozszerza swoją globalną sieć transportu lotniczego i morskiego, obejmującą spółki krajowe w Belgii, Polsce i Malezji. Nabycie podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji i niezbędnym procedurom zatwierdzania. Strony zobowiązały się do nieujawniania ceny nabycia. Krajowe spółki Ipsen w Maroku i Algierii nadal są partnerami kooperacyjnymi w sieci GW, ale przejęcie nie ma na nie wpływu, podobnie jak na Ipsen Industrial Packing w Bremie.

„Planowane przejęcie jest ważnym krokiem dla rozwoju naszego działu transportu lotniczego i morskiego. Gebrüder Weiss i Ipsen Logistics pasują do siebie nie tylko pod względem geograficznym, ale również pod względem zrozumienia usług i kultury. Dzięki tej wzmocnionej globalnej sieci możemy zaoferować zarówno klientom Ipsen, jak i naszym przyszłym pracownikom, nowe możliwości rozwoju”, mówi Wolfram Senger-Weiss, prezes zarządu Gebrüder Weiss.

„Krajowe spółki Gebrüder Weiss w Europie, Azji, Ameryce i Oceanii to idealne przyczółki dla klientów Ipsen Logistics, którzy mogą teraz korzystać z globalnych rozwiązań logistycznych z jednego źródła”, mówi Lothar Thoma, dyrektor zarządzający działu transportu lotniczego i morskiego w Gebrüder Weiss. Szeroko zakrojone przejęcie działalności Ipsen Logistics jest częścią strategii wzrostu, którą Gebrüder Weiss realizuje od kilku lat w dziale transportu lotniczego i morskiego. Dopiero niedawno firma rozszerzyła swoją globalną sieć transportu lotniczego i morskiego o oddziały w Korei Południowej, Nowej Zelandii i Australii „Dzięki konsolidacji sieci w Niemczech i wejściu na rynek w Malezji nasze plany rozwoju zostały na razie zrealizowane”, dodaje Lothar Thoma. „W chwili obecnej najważniejsze rynki logistyczne na świecie są obsługiwane przez nasze własne firmy – lub przez dobrze skoordynowane spółki. Chcielibyśmy teraz zintegrować i jeszcze bardziej wzmocnić ten układ.”

Ipsen: od dostawcy usług portowych do globalnego dostawcy usług logistycznych

Ipsen Logistics to przedsiębiorstwo, które w swojej 125-letniej historii przekształciło się z lokalnego dostawcy usług portowych w aktywną globalnie grupę logistyczną. Dział transportu lotniczego i morskiego zatrudnia w sumie 500 pracowników, z czego 180 pracuje w ośmiu lokalizacjach w samych Niemczech. Planują i wdrażają oni światowe rozwiązania logistyczne w zakresie transportu lotniczego i morskiego dla klientów z różnych branż. Poza samym transportem obejmują one dodatkowe usługi, takie jak odprawa celna, magazynowanie, pakowanie, kontrola jakości lub zarządzanie zwrotami, a także usługi w zakresie skonsolidowanych usług kontenerowych lub multimodalnych koncepcji przewozu z i do portów morskich.  „Dajemy naszym pracownikom nową perspektywę na przyszłość i cieszymy się, że znaleźliśmy w Gebrüder Weiss nabywcę, który zapewni firmie dalsze funkcjonowanie i zabezpieczy miejsca pracy”, mówią dwaj udziałowcy zarządzający firmą Ipsen Logistics GmbH, Eduard Dubbers-Albrecht i Hans-Christian Specht.