Grow Uperion rozpoczyna II etap emisji akcji

analizy raporty

Grow Uperion, technologiczna spółka oferująca platformę grywalizacyjną, mającą na celu wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w realizacji celów i zadań, dzisiaj rozpoczyna drugą, otwartą dla wszystkich transzę zapisów w prowadzonej emisji akcji. Obejmuje ona 150 tys. akcji o wartości 0,5 mln zł. W pierwszej transzy spółka już uzyskała zapisy na maksymalną zakładaną kwotę 0,5 mln zł. Środki z oferty będą dedykowane rozwojowi oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. Dziś rozpoczynane zapisy będą przyjmowane bezpośrednio na stronie internetowej spółki. Szczegóły, w tym dokument ofertowy i prezentacja inwestycyjna są opublikowane na platformie CrowdConnect.pl. Minimalny zapis może obejmować 100, maksymalny 10 tys. akcji.  

Model biznesowy Grow Uperion opiera się na kilku filarach – oferowaniu platformy w formie modułu SaaS/Customized Saas, w formie narzędzia do obsługi programów ESOP (Plany Pracowniczej Własności Akcji), na potrzeby szkół i sektora edukacyjnego oraz w szytej na miarę formule dla Partnerów z szeregu branż.

W dniach 28 lipca – 10 sierpnia na platformie CrowdConnect.pl wszyscy inwestorzy będą mogli złożyć zapisy w II transzy, obejmującej do 150 tys. akcji w ww. cenie. W I transzy Grow Uperion uzyskał 500 tys. zł. Wycena spółki przed ofertą wynosi 10 mln zł

– Dzisiaj rozpoczynamy zapisy w II transzy emisji akcji, licząc na zainteresowanie kolejnych inwestorów naszą spółką. Jednocześnie dziękujemy inwestorom, którzy już nam zaufali. Grow Uperion zakończył główne prace B+R nad platformą grywalizacyjną, osiągając gotowość do jej szerszej komercjalizacji. Jednocześnie pozyskane środki pozwolą nad w dalszym stopniu rozwijać ofertę Grow Uperion, rozszerzając ją o kolejne funkcjonalności oraz budując międzynarodowe kanały sprzedaży. Prowadzony proces, a w dalszym etapie planowane upublicznienie spółki na rynku NewConnect ułatwią budowę silnego niezależnego brandu i rozpoznawalności w branży HR Tech – mówi Przemysław Śnioszek, Prezes Zarządu Grow Uperion.

Grow Uperion identyfikuje dwa cele emisyjne – rozwój oprogramowania oraz globalnych kanałów sprzedaży. W pierwszym obszarze, którego potrzeby kapitałowe wynoszą ok. 0,65 mln zł, zamiarem firmy jest rozwój kolejnych technologicznych funkcjonalności na platformie oraz prace nad implementacją tzw. lejków motywacyjnych. Drugi cel pozwoli rozwijać sprzedaż na najbardziej atrakcyjnych europejskich rynkach w obszarach HR Tech i grywalizacji (m.in. Niemcy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania) i zawiera m.in. przeprowadzenie kampanii lead generation oraz rozbudowę działu sprzedaży.

Sytuacja epidemiologiczna skłoniła nas do przystosowania platformy Grow Uperion na potrzeby pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom w wyzwaniach zdalnego nauczania. W ten niekomercyjny sposób, mogąc pomóc potrzebującym, wypełniamy założenia wewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu. Z drugiej strony, prowadząc pilotażowe wdrożenia w szkołach województwa podlaskiego i mazowieckiego, testujemy przydatność platformy w sektorze edukacji, który w dalszej przyszłości może stać się odrębną nogą biznesową spółki – podsumowuje  Przemysław Śnioszek.

Inicjatywa Grow Uperion została doceniona poprzez wsparcie ze strony Microsoft oraz GovTech, będąc włączoną do ogólnopolskiego projektu #akcjaedukacja. Projekt zaowocował podpisaniem listu intencyjnego z przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  wyrażającego gotowość Grow Uperion do wdrożenia platformy spółki w szkołach dla 5,5 mln uczniów.

Rozwiązanie Grow Uperion wpisuje się w obszar technologii grywalizacyjnych znanych z gier wideo, których rynek eksperci States Fortune Business Insights szacują na 37 mld USD w 2027 roku wobec kilkukrotnie niższej wartości w minionym okresie. Światowe koncerny coraz częściej korzystają z systemów szkoleniowych, rekrutacyjnych i motywacyjnych i opartych na narzędziach grywalizacyjnych, zwłaszcza lokowanych w chmurze w modelach SaaS. W naszej ocenie zbieżność oferty spółki z obserwowanymi trendami na jej rynku to dobry punkt wyjścia do osiągania zakładanych etapów milowych oraz wyznaczania kolejnych w następnych latach z korzyścią dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Grow Uperion – podsumowuje Przemysław Śnioszek.

Grow Uperion oferuje innowacyjną platformę do realizacji celów, podnoszenia motywacji i doceniania pracowników. Jej założenia powstały w oparciu o połączenie technik grywalizacyjnych znanych w sektorze gamingowym, psychologii motywacji oraz elementów z dziedziny automatyzacji marketingu. Rozwiązanie to pozwala osiągać zakładane KPIs pracowników i całych zespołów bez zwiększania nakładów na benefity finansowe i pozafinansowe w organizacji. Grow Uperion stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe – wg badań przeprowadzonych przez ośrodek Randstad w 2019 roku, aż 87 proc. pracowników w Polsce nie angażuje się wystarczająco w swoją pracę. Spółka, w oparciu o elementy  grywalizacyjne, wykorzystuje prostą i uniwersalną symbolikę rosnącego obiektu, np. drzewa lub budynku, w wizualizacji poziomu rozwoju pracownika. Każdy pracownik ma własny obiekt osiągnięć, wskazujący na realizację celów indywidualnych lub grupowych.