Grupa Murapol sprzedała w pierwszej połowie 2018 roku blisko 1,8 tys. mieszkań, planuje w całym roku przekazać 2,6 tys. lokali mieszkalnych

0

Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Cel sprzedaży na cały 2018 rok zakłada 3,7 tys. lokali mieszkalnych. W pierwszym półroczu 2018 roku Murapol przekazał klientom 378 mieszkań. Zakładając kulminację przekazań w drugiej połowie roku, cel na cały br. zakłada przekazanie klientom 2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu z 2017 r. Biorąc pod uwagę założone plany sprzedaży oraz przekazań mieszkań, zarząd spółki Murapol oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

SPRZEDAŻ
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Grupa Murapol sprzedała 1798 lokali mieszkalnych, w tym 1422 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W samym drugim kwartale łączna sprzedaż wyniosła 872 lokale mieszkalne.
Plan sprzedaży na cały br. zakłada łącznie 3,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost w stosunku do sprzedaży w 2017 roku w wysokości 3,6 tys. mieszkań.

PRZEKAZANIA
W pierwszym półroczu br. Grupa Murapol przekazała 378 lokali mieszkalnych. Cel na cały 2018 rok to przekazanie klientom i rozpoznanie w wyniku finansowym 2,6 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu wypracowanego w 2017 roku w wysokości 1,15 tys. mieszkań.

WPROWADZENIE DO OFERTY
Strategia Grupy zakłada konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej dzięki stałemu poszerzaniu oferty dostępnych w sprzedaży lokali mieszkalnych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa wprowadziła do sprzedaży 2191 mieszkań powstających w 13 projektach inwestycyjnych, m.in. w dwóch warszawskich inwestycjach – Murapol Osiedle Natura oraz Murapol Osiedle Praskie, a także Murapol Parki Krakowa, Murapol Zielone Bulwary we Wrocławiu, Murapol Nowy Poznań czy Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach.

Czytaj również:  Już 10 milionów mkw. na polskim rynku biurowym

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE
Na zakończenie pierwszego półroczna 2018 roku, portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6236 lokali mieszkalnych powstających w 36 projektach.

Analizując założone plany przedsprzedaży oraz cele dotyczące przekazań mieszkań, zarząd Murapol S.A. oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

Nikodem Iskra
Nikodem Iskra, prezes zarządu Abadon Real Estate S.A.