Grupa Murapol sprzedała w pierwszej połowie 2018 roku blisko 1,8 tys. mieszkań, planuje w całym roku przekazać 2,6 tys. lokali mieszkalnych

0

Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Cel sprzedaży na cały 2018 rok zakłada 3,7 tys. lokali mieszkalnych. W pierwszym półroczu 2018 roku Murapol przekazał klientom 378 mieszkań. Zakładając kulminację przekazań w drugiej połowie roku, cel na cały br. zakłada przekazanie klientom 2,6 tys. lokali, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu z 2017 r. Biorąc pod uwagę założone plany sprzedaży oraz przekazań mieszkań, zarząd spółki Murapol oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

SPRZEDAŻ
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Grupa Murapol sprzedała 1798 lokali mieszkalnych, w tym 1422 na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych. W samym drugim kwartale łączna sprzedaż wyniosła 872 lokale mieszkalne.
Plan sprzedaży na cały br. zakłada łącznie 3,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost w stosunku do sprzedaży w 2017 roku w wysokości 3,6 tys. mieszkań.

PRZEKAZANIA
W pierwszym półroczu br. Grupa Murapol przekazała 378 lokali mieszkalnych. Cel na cały 2018 rok to przekazanie klientom i rozpoznanie w wyniku finansowym 2,6 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 120% w stosunku do poziomu wypracowanego w 2017 roku w wysokości 1,15 tys. mieszkań.

WPROWADZENIE DO OFERTY
Strategia Grupy zakłada konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej dzięki stałemu poszerzaniu oferty dostępnych w sprzedaży lokali mieszkalnych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa wprowadziła do sprzedaży 2191 mieszkań powstających w 13 projektach inwestycyjnych, m.in. w dwóch warszawskich inwestycjach – Murapol Osiedle Natura oraz Murapol Osiedle Praskie, a także Murapol Parki Krakowa, Murapol Zielone Bulwary we Wrocławiu, Murapol Nowy Poznań czy Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach.

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE
Na zakończenie pierwszego półroczna 2018 roku, portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6236 lokali mieszkalnych powstających w 36 projektach.

Czytaj również:  Prywatne akademiki – inwestorzy mają oko na studentów

Analizując założone plany przedsprzedaży oraz cele dotyczące przekazań mieszkań, zarząd Murapol S.A. oczekuje osiągnięcia relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

Nikodem Iskra
Nikodem Iskra, prezes zarządu Abadon Real Estate S.A.

– Ostatnie lata działalności to dynamiczny wzrost działalności Grupy Murapol, osiągnięty dzięki wypracowanemu know-how oraz skutecznemu zagospodarowaniu niszy rynkowej zidentyfikowanej dzięki przeprowadzonym wnikliwym analizom rynku mieszkaniowego. Obrany model biznesowy zakłada dywersyfikację geograficzną, koncentrację na segmencie popularnym oraz optymalizację struktury oferty produktowej. Ponadto nowy zarząd firmy Murapol wdrożył politykę uproszczenia struktury finansowania i wzmacniania struktury bilansu, a jednym z elementów tego procesu była sprzedaż aktywów nieoperacyjnych. W bieżącym roku porządkujemy także strukturę i skład organizacji co pozwoli nam jeszcze efektywniej wykorzystywać nasz wewnętrzny potencjał. – mówi Nikodem Iskra prezes zarząd Murapol S.A. – Patrząc w przyszłość zakładamy zrównoważony rozwój w zakresie zarówno poziomu produkcji mieszkań, jak i wielkości oferty handlowej, co zapewni nam posiadany portfel projektów w budowie i jego systematyczne, ale rozważne rozbudowywanie. – dodaje Nikodem Iskra.

Grupa Murapol do tej pory komunikowała tego rodzaju informacje jedynie w treści raportów okresowych, a w interwałach półrocznych informowała o wybranych wstępnych szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych.

Spółka począwszy od drugiego kwartału 2018 roku zmienia sposób komunikacji z rynkiem poprzez wdrożenie praktyki raportowania informacji operacyjnych przekazywanych periodycznie do publicznej wiadomości, w sposób analogiczny do identyfikowanej w tym zakresie dominującej praktyki rynkowej dla emitentów z sektora deweloperskiego, w interwałach kwartalnych. Działanie to jest wynikiem zaistnienia identyfikowalnych istotnych rozbieżności pomiędzy postrzeganą przez rynek, a rzeczywistą sytuacją Grupy Murapol. Publikowane kwartalnie dane sprzedażowe, pozwolą inwestorom ocenić w sposób prawidłowy rzeczywistą sytuację Grupy Murapol i prowadzoną przez nią na bieżąco działalność deweloperską oraz zachodzące zmiany w tym zakresie.