Grupa Trei Real Estate podsumowała działalność w 2019 r.

Pepijn Morshuis, prezes grupy Trei Real Estate
Pepijn Morshuis, prezes grupy Trei Real Estate
  • W 2019 roku grupa Trei Real Estate zwiększyła o 1/3 wolumen projektów w budowie, który osiągnął wartość 900 mln euro.
  • Projekty mieszkaniowe stanowią 80% wszystkich zrealizowanych inwestycji.
  • Firma wybudowała 3 600 mieszkań w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych o łącznej powierzchni 360 000 mkw.
  • Wartość portfela grupy Trei urosła rok do roku o 100 mln euro, osiągając wartość 1,2 mld euro.
  • Największa część portfela nieruchomosci grupy Trei zlokalizowana jest w Polsce (36%).

Trei Real Estate GmbH (grupa Trei Real Estate), międzynarodowy inwestor, deweloper i zarządca nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych z Niemiec, podsumował wyniki za 2019 r. na wszystkich swoich sześciu międzynarodowych rynkach – w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Portugalii i USA.

Mocny akcent na budowę nowych projektów

Grupa Trei Real Estate w ubiegłym roku systematycznie rozwijała działalność deweloperską. Wolumen projektów w budowie wzrósł o ponad 30%, zwiększając się z 685 mln euro na koniec roku 2018 do ok. 900 mln euro do końca 2019. Opiewające na kwotę 730 mln euro (2018: 580 mln euro) inwestycje mieszkaniowe stanowiły około 80% całego wolumenu. Pozostała część, czyli 170 mln euro (2018: 105 mln euro), dotyczyła nieruchomości handlowych. Działalność deweloperska firmy koncentrowała się na Niemczech (50%) i kolejno na Polsce (30%), Stanach Zjednoczonych (18%) oraz Czechach (2%).
W 2019 r. dokonaliśmy ekspansji we wszystkich głównych segmentach naszej działalności. Jednym z kamieni milowych było wejście na polski rynek nieruchomości mieszkaniowych dzięki przejęciu projektu Bacciarellego 54 we Wrocławiu. W przygotowaniu są kolejne inwestycje mieszkaniowe w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W sumie grupa Trei posiada w Polsce 1 500 mieszkań w fazie planowania lub budowy. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Trei była ceremonia zawieszenia wiechy na naszej pierwszej inwestycji deweloperskiej w Berlinie, położonej przy Pappelallee. Wśród naszych czterech projektów w tym mieście ten jest najbardziej zaawansowany. Powstanie tu w sumie 750 mieszkań o łącznym wolumenie inwestycji ok. 250 mln euro. Równolegle kontynuowaliśmy rozwój sieci parków handlowych pod marką Vendo Park w Polsce i Czechach. W 2019 r. udało nam się otworzyć kolejne pięć obiektów i w rezultacie do końca roku zarządzaliśmy portfelem 24 ukończonych nieruchomości. Następnych 19 Vendo Parków jest obecnie w fazie planowania i budowy, –  komentuje Pepijn Morshuis, prezes grupy Trei Real Estate.

Grupa Trei jest obecnie aktywnie zaangażowana w 35 projektów deweloperskich, z których 19 to obiekty handlowe, które łącznie zaoferują 130 000 mkw. powierzchni najmu. Pozostałe 16 inwestycji to nieruchomości mieszkaniowe. Całkowita powierzchnia zabudowy 3 600 mieszkań, które Trei obecnie realizuje w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych, wynosi 360 000 mkw.

Poprzedni rok był dla nas bardzo intensywny, co przejawiało się w zwiększeniu tempa inwestycji w Polsce. Otworzyliśmy w tym czasie pięć Vendo Parków w Bytowie, Ostrołęce, Pułtusku, Łasku i Kobyłce, które dostarczyły łącznie ponad 18 000 mkw. nowoczesnej powierzchni najmu. Na nowe projekty przeznaczyliśmy ponad 25 mln euro, zwiększając tym samym niemal dwukrotnie poziom inwestycji w stosunku do roku 2018. Powiększyliśmy też nasz polski portfel gruntów pod przyszłe projekty handlowe. To był bardzo udany rok, wytyczający nam ambitne plany na lata kolejne, dodaje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Portfel i akwizycje

Na koniec roku 2019 grupa Trei zarządzała aktywami nieruchomościowymi o łącznej wartości 1,2 mld euro (2018: 1,1 mld euro).

Większość z 390 nieruchomości z portfela grupy znajduje się w Polsce (36%) i Niemczech (32%). Dalej plasują się Czechy (17%), Portugalia (13%), Słowacja (1%) i Stany Zjednoczone (1%). Poziom najmu w portfelu pozostał stabilny i na koniec roku 2019 wyniósł 99,4% (2018: 99,4%).

Wolumen transakcji grupy Trei w ubiegłym roku osiągnął poziom ok. 90 mln euro (2018: 161 mln euro). Przejęcia wyraźnie stanowiły większość wolumenu – 76 mln euro. Sprzedaże wyniosły 14 mln euro. Przejęcia obejmowały głównie działki, w tym grunty pod zabudowę mieszkaniową, między innymi w Moguncji, Wrocławiu i Stanach Zjednoczonych, a także działki pod nowe Vendo Parki w Polsce. Niektóre mniejsze nieruchomości w Niemczech zostały wyprzedane w celu optymalizacji portfela.

W 2020 r. kładziemy nacisk na rozwój działalności deweloperskiej w Polsce. Oprócz kontynuacji projektu mieszkaniowego we Wrocławiu przygotowujemy tutaj kilka nowych inwestycji. Jednocześnie pełną parą idą nasze działania w Stanach Zjednoczonych. Planujemy nowe projekty mieszkaniowe oprócz tego, który jest już realizowany w Charlotte w Karolinie Północnej. Wkrótce będziemy mogli ogłosić rozpoczęcie prac budowlanych w ramach nowej inwestycji w Stanach. W Niemczech z kolei postępuje budowa „Zollhafen Mainz” oraz naszych czterech projektów w Berlinie. Obecnie organizujemy konkurs architektoniczny na projekt inwestycji w Moguncji, podsumowuje Pepijn Morshuis, prezes grupy Trei Real Estate.