GUS: w I półroczu wzrosły zyski polskich banków

0

W I półroczu w sektorze bankowym odnotowano wynik finansowy netto w wysokości 8,7 mld zł, o 6,3 proc. wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wynik działalności bankowej zwiększył się o 5,4 proc, do 29,3 mld zł, głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który wzrósł o 14,6 proc. do poziomu 18,7 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 6,9 mld zł (spadek o 0,3 proc.). Przychody banków z tytułu dywidend wyniosły 0,9 mld zł i były wyższe o 29,6 proc.

Koszty działania banków wzrosły o 0,8 proc, do 13,7 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 7,5 mld zł (pozostały na tym samym poziomie, co rok wcześniej), a koszty ogólnego zarządu były wyższe o 2,0 proc. i wyniosły 6,2 mld zł.

W końcu czerwca działalność operacyjną prowadziły w Polsce 634 banki (o 8 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 67 (o 3 mniej), w tym 56 (o 4 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego, do których zaliczało się 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 1 więcej). Ponadto funkcjonowało 567 banków spółdzielczych (o 5 mniej niż w końcu czerwca 2013 r.).

 

Czytaj również:  Rynek kredytowy w głównych aglomeracjach Polski