Ile kliknięć potrzeba, aby założyć konto w banku?

Sektor finansowy na wojnie z fałszerzami pieniędzy. Inwestuje w coraz bardziej innowacyjne technologie druku [DEPESZA]

Od 28 do 40 kliknięć potrzeba, aby założyć konto osobiste w banku. Po drodze trzeba przejść nawet przez 15 podstron. Nie są to główne czynniki decydujące o otwarciu rachunku, ale ułatwiają lub utrudniają jego uruchomienie.

Zgodnie z raportem Związku Banków Polskich (NetB@nk) w IV kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do bankowości internetowej wyniosła ponad 37,41 mln i wzrosła o 0,38% w stosunku do poprzedniego kwartału. W tym samym okresie zwiększyła się o 1,18% także liczba klientów logujących się przynajmniej raz w miesiącu na swój rachunek. Mając na uwadze ten trend eksperci rankomat.pl przeanalizowali, jaka jest najkrótsza droga do założenia konta osobistego, mierzona liczbą kliknięć i podstron.

Kto zakłada konto?

Dla potrzeb analizy założono, że osoba zakładająca konto osobiste przez internet ukończyła 18 lat, jest rezydentem, posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych. Mieszka w budynku wielorodzinnym w średnim mieście. Modelowy klient ubiega się o rachunek prowadzony w złotych wraz z podstawową kartą płatniczą i wybiera dowód osobisty, jako źródło danych o sobie (na ich podstawie zawarta zostanie odpowiednia umowa). Wraz z kontem nie będzie korzystać z żadnych produktów dodatkowych, jak rachunek oszczędnościowy czy debet. Przyjęta metoda weryfikacji tożsamości klienta to odwiedziny kuriera, a w szczególnych przypadkach wizyta w oddziale banku.

Otwórz Konto dla Młodych na selfie w PKO BP! Sprawdź https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/konta/konto-dla-mlodych

Ile kliknięć?

InfografikiMinimalna liczba kliknięć do założenia konta1
Źródło: opracowanie własne. Nie wszystkie banki wyraziły zgodę na udział w badaniu

Na pierwszym miejscu rankingu znalazły się ex aequo konta oferowane przez Bank Millennium, Nest Bank oraz Credit Agricole – do założenia rachunku potrzebnych jest tam 28 kliknięć. O czołówkę zestawienia otarł się Bank Pekao (weryfikacja tożsamości w oddziale) i Getin Bank wymagające o jedno kliknięcie więcej. Stawkę zamyka mBank na równi z BNP Paribas – minimum 40 kliknięć. W rankingu nie uwzględniono Citibanku, ponieważ nie było możliwości dokończenia procesu z poziomu komputera.

Ile podstron?

Analiza minimalnej ilości podstron niezbędnych do „przejścia” przez proces założenia konta osobistego, prowadzi do pewnych przetasowań w rankingu.

InfografikiMinimalna liczba podstron do założenia konta2
Źródło: opracowanie własne. Nie wszystkie banki wyraziły zgodę na udział w badaniu

Jedynym bankiem, który utrzymał pierwszą pozycję w dwóch kategoriach jest Credit Agricole z Kontem dla Ciebie – wymaga „przejścia” przez 5 podstron. Na drugim miejscu ex aequo uplasował się Getin Bank z Kontem Proste Zasady, a tuż za nim Nest Bank z Nest Kontem. W końcówce stawki mBank i BNP Paribas zamieniły się pozycjami.

Kto prowadzi najwięcej ROR-ów?

Zgodnie z raportem PRNews.pl w pierwszym kwartale 2020 roku najwięcej ROR-ów (konta osobiste prowadzone w złotych, bez rachunków oszczędnościowych) prowadził PKO Bank Polski wraz z Ineligo – ponad 8 mln. Tuż za nim, co nie powinno być niespodzianką, uplasował się drugi państwowy gigant Bank Pekao, który mógł się pochwalić 4,2 mln rachunków. Kolejne miejsca należą do mBanku (3,9 mln), Santander Bank Polska (3,8 mln) i Banku Millennium (3,3 mln).

Warto przy tym pamiętać, że bierzemy pod uwagę konta aktywne, co nie oznacza, że są regularnie używane przez swoich właścicieli. Mogą być to rachunki dodatkowe założone m.in. z uwagi na ciekawą ofertę lokat czy atrakcyjne programy emerytalne.

InfografikiLiczba ROR-ów dla klientów indywidualnych na koniec I kwartału 2020 r3

Z przedstawionych danych wynika, że lider prowadzi dwukrotnie więcej kont osobistych dla klientów indywidualnych niż plasujący się na drugiej pozycji Bank Pekao. Z kolei zamykający stawkę BOŚ Bank prowadzi aż 34 razy mniej ROR-ów niż PKO Bank Polski i Inteligo. Jak widać państwowy kolos, nie musi przez najbliższe lata obawiać się o swoją pozycję w tym segmencie rynku. Ciekawostką jest, że zarówno lider, jak i podmiot zamykający stawkę to banki kontrolowane przez polski kapitał.

Ważniejsze czynniki przy zakładaniu konta

Badany przez Rankomat aspekt należy traktować bardziej jako ciekawostkę i bazę porównawczą do analizy dalszych posunięć banków, mających na celu ułatwienie dostępu do usług i produktów finansowych. Wyróżniamy szereg innych czynników decydujących o wyborze konta.

Najczęściej wpływ na wybór konta osobistego mają opłaty za prowadzenie rachunku i wydaną do niego kartę oraz koszt wypłaty gotówki z bankomatów. Niektóre banki rezygnują z części tych opłat, aby przekonać do siebie klientów lub oferują finansowe bonusy za korzystanie z konta. Dlatego każdego miesiąca zestawiamy najlepsze oferty w naszej porównywarce kont osobistych i pomagamy wybrać te najkorzystniejsze – mówi Małgorzata Malservigi, ekspert ds. produktów finansowych rankomat.pl.

Różnica pomiędzy liderem, a bankiem zamykającym stawkę to 12 kliknięć. Trudno jest sobie wyobrazić, że element ten miałby wpłynąć na ostateczną decyzję potencjalnego klienta. Większą różnicę zaobserwowano w trakcie analizy liczby podstron. Zakładając konto w mBanku, musimy „przejść” ich o 10 więcej niż w przypadku Credit Agricole. Różnica ta może wynikać z faktu, że niektóre banki chcą bardziej szczegółowo opisywać proces, czyniąc go zarazem bardziej zrozumiałym dla odbiorcy. Warto w tym miejscu wrócić do liczby ROR-ów prowadzonych przez banki na koniec IQ 2020 r. – mBank posiadał ich 3,9 mln, a Credit Agricole – 1,1 mln. Potwierdza to założenie, że klienci widzą ważniejsze czynniki wpływające na ostateczny wybór konta osobistego.