Inflacja w Polsce przyśpiesza

forex waluty

W tym tygodniu najciekawszymi wynikami makroekonomicznymi dla Polski okazały się wstępne szacunki grudniowej inflacji. Na koniec ubiegłego roku przyspieszyła ona do 0,8% m/m i 3,4% r/r, do czego przyczynił się znaczny wzrost cen żywności. Inflacja bazowa również przyspieszyła w grudniu i wyniosła powyżej 3% r/r. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że roczna inflacja przekroczy poziom 4% na początku bieżącego roku (biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost cen energii). Cel inflacyjny polskiego banku centralnego (NBP) wynosi natomiast 2,5%.

Z punktu widzenia grudniowej inflacji na uwagę zasługuje pierwsze w tym roku posiedzenie NBP. Oczekuje się, że NBP pozostawi stopy procentowe bez zmian – główna stopa pozostanie zatem na poziomie 1,50%. Polski bank centralny uważa przyśpieszenie inflacji za stan przejściowym i nie zamierza w żaden sposób na nie reagować. Prawdą jest, że w grudniu wzrost cen dotyczył głównie cen żywności, a od stycznia należy oczekiwać również podwyżek za energię, jednak w dalszym ciągu są to towary, które leżą poza zasięgiem oddziaływania polityki pieniężnej. Prezes A. Glapiński powtórzył, że przyszłym ruchem względem stóp procentowych będzie raczej obniżka niż wzrost. W tym roku, pomimo przyśpieszenia inflacji, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w Polsce pozostaje stabilność stóp procentowych.

Kurs złotego względem euro w ubiegłym tygodniu nie zmienił się znacząco i w piątek rano wynosił 4,25 EUR/PLN. Pod koniec tygodnia kurs eurodolar wynosił 1,111 EUR / USD.

Tygodniowy komentarz walutowo-makroekonomiczny Roksany Cichej, analityczki AKCENTY