Jacek Levernes dołącza do Rady Dyrektorów Globalworth Holding B.V.

0
Jacek Levernes
Jacek Levernes, niewykonawczy Członek Rady Dyrektorów Globalworth Holding H.V.

Jacek Levernes zostaje niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Globalworth Holding B.V. –  podmiotu Globalworth, który nadzoruje i jest kontrolującym akcjonariuszem Globalworth Poland, największego instytucjonalnego inwestora oraz właściciela nieruchomości biurowych w Polsce. Kompetencje i doradztwo Jacka Levernesa odegrają ważną rolę w realizacji celu biznesowego firmy, którym jest rozwój technologii dla budynków z jej portfela. Globalworth chce tym samym ustanowić nowe standardy rozwiązań PropTech dla branży nieruchomości.

Jacek Levernes
Jacek Levernes, niewykonawczy Członek Rady Dyrektorów Globalworth Holding H.V.

Cieszymy się, że do naszej firmy dołączył Jacek Levernes, jeden z mentorów i liderów niezwykłej ekspansji sektorów usług biznesowych oraz technologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwój usług biznesowych był jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego w Polsce i regionie, co z kolei spowodowało, że działalność firm z tego sektora stała się głównym źródłem popytu na powierzchnie biurowe. Jednocześnie technologie stały się kluczową częścią wszystkich aspektów prowadzenia biznesu. Rynek nieruchomości nie może być tu wyjątkiem. Nowoczesne technologie i możliwość ich integracji w codziennym użytkowaniu budynków stanowią zarówno przewagę konkurencyjną w przyciąganiu najemców, jak i w zwiększaniu wartości nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie Jacka w branży usług biznesowych i sektorze technologicznym zapewni nam bezcenną wiedzę o tych branżach i pomoże w realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest pozycja właściciela biur pierwszego wyboru na rynkach, na których działamy.

Dimitris Raptis, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Dyrektor ds. Inwestycji w Globalworth, oraz Dyrektor Generalny Globalworth Poland

Polska jest regionalnym liderem w dwóch branżach – nieruchomości komercyjnych i nowoczesnych usług dla biznesu, w tym inwestycji z obszaru R&D i IT. W ubiegłym roku aktywność inwestorów na polskim rynku nieruchomości zamknęła się rekordowym wynikiem 7,2 mld euro, co stanowiło ponad połowę wartości transakcji dokonanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jest też największym europejskim pracodawcą w sektorze usług z ponad 300 000 miejsc pracy, co stanowi prawie 50% zatrudnienia w branży w całym regionie. Usługi biznesowe i nieruchomości biurowe to dwa nierozłączne obszary. Wszystko wskazuje więc na to, że jest duży potencjał, żeby zintegrować te osiągnięcia, a tym samym nadal wzmacniać naszą wiodącą pozycję w usługach, technologiach i branży nieruchomości. Wierzę, że w ciągu kilku lat Polska może stać się jednym z wiodących europejskich hubów specjalizujących się w rozwiązaniach technologicznych dla budynków.