Jedna trzecia pracowników obawia się utraty pracy

pracownik depresja zwolnienie

Już czwarty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 6,1 proc. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Październik 2020”, we wrześniu na portalach rekrutacyjnych opublikowano najwięcej ofert od początku pandemii. W III kw. 2020 r. pracownicy najczęściej poszukiwali pracy w takich branżach jak telekomunikacja, IT, branża finansowa i ubezpieczeniowa, a także w hotelarstwie i gastronomii. W związku z niepewną sytuacją na rynku pracy, jedna piąta pracowników planuje wyjazd z kraju.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od czterech miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Pod koniec września 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,025 mln bezrobotnych. W porównaniu z sierpniem 2020 r. ich liczba spadła o 3,3 tys., czyli o 0,3 proc. Natomiast rok do roku była wyższa aż o 173,5 tys., czyli o 20,4 proc.

Według danych resortu pracy we wrześniu 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 109,3 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 13 tys. ofert (13,5 proc.) więcej niż w sierpniu 2020 r.

W III kw. 2020 r. tylko 9 proc. osób aktywnie poszukiwało pracy. Najczęściej byli to kierowcy, niewykwalifikowani robotnicy, pracownicy biurowi i administracyjny, a także zatrudnieni w telekomunikacji i IT, branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz w hotelarstwie i gastronomii. Chociaż obawy o utratę pracy zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału, to i tak 30 proc. pracowników patrzy z niepewnością na najbliższe miesiące – mówi Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Kobiety nadal w tyle

Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią w tej chwili 54 proc. bezrobotnych. W porównaniu do sierpnia to więcej o 0,6 p.p.

Nierówność płci na rynku pracy to problem globalny. Wśród osób w wieku 25-54 lat wskaźnik aktywności zawodowej w przypadku kobiet wynosi 63 proc., podczas gdy u mężczyzn aż 94 proc. Różnica wynagrodzenia to średnio 22 proc. Tylko 27,1 proc. kobiet znalazło miejsce na stanowiskach kierowniczych, a 6,6 proc. zasiada w fotelu dyrektora. Jak zauważa ONZ, konieczne jest zmniejszenie różnic w płacach do 3 proc. i wprowadzenie parytetów, szczególnie na stanowiskach z wysokimi zarobkami.

Coraz gorsza sytuacja w Europie

Według najnowszych danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w sierpniu 2020 r. wyniósł 7,4 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 p.p. r/r. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc. i był niższy o 0,1 p.p. w porównaniu z lipcem, a w ujęciu rocznym – o 0,2 p.p.

W sierpniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,2 proc.), we Włoszech (9,7 proc.) i na Litwie (9,6 proc.). W najlepszej kondycji jest rynek pracy w Czechach (2,7 proc.), na Malcie (4,1 proc.) i w Niemczech (4,4 proc.).

Z analizy PARP wynika, że w porównaniu z innymi krajami w Europie, sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stosunkowo stabilna. Może to być efekt pomocy udzielonej w ramach tarcz antykryzysowych. Kluczowe będą jednak dane na temat bezrobocia za najbliższe miesiące. Wtedy dowiemy się, czy kolejne obostrzenia znacząco wpłynęły na rynek pracymówi Anna Bracik, zastępca dyrektora departamentu komunikacji i marketingu, rzecznik prasowy PARP.

Lepsze perspektywy poza Polską?

Z danych przytoczonych w raporcie PARP wynika, że 22 proc. pracowników rozważa wyjazd za granicę w ciągu najbliższego roku. Wśród nich 4 proc. chce wyjechać na stałe. Są to głównie kierowcy, przedstawiciele kadry zarządzającej, robotnicy niewykwalifikowani i inżynierowie.

Z kolei 2 proc. planuje pobyt na czas określony. W tej grupie znaleźli się: sprzedawcy, kasjerzy, robotnicy niewykwalifikowani, mistrzowie, brygadziści, a także pracownicy z branży hotelarskiej i gastronomii, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i handlu.

Pracownicy, którzy nie rozważają wyjazdu to technicy i robotnicy wykwalifikowani, specjaliści z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza średniego szczebla oraz osoby zatrudnione w administracji publicznej, ochronie i edukacji.

Wśród powodów do wyjazdu najczęściej wymieniane są lepsza płaca i lepsze warunki zatrudnienia (82 proc.), zmiana stylu życia (33 proc.) i możliwość nauki języka obcego (32 proc). Polacy najchętniej wyjechaliby do Niemiec (37 proc.), Holandii (19 proc.) i Wielkiej Brytanii (17 proc.).

O raporcie
Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu od 20 września do 19 października 2020 r.