Komentarz dzienny, 11 kwietnia 2013

raport giełda

Bez zaskoczenia. RPP pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie ze stopą interwencyjną na poziomie 3,25%. Pomimo pojawienia się w komunikacie bardziej optymistycznych ocen koniunktury globalnej (naszym zdaniem nie w tempo, bo właśnie weszliśmy w kolejny soft-patch w USA), uznano słabość koniunktury w Polsce i szansę na jedynie umiarkowane ożywienie w przyszłości.