Komentarz dzienny, 13 maja 2013

raport giełda

Inflacja w Czechach wyniosła 1,7% r/r – tyle samo co w poprzednim miesiącu i zgodnie z konsensusem rynkowym. Ceny żywności spadły o 0,5%, co plasuje kwiecień daleko w lewej części rozkładu zmian cen na przestrzeni ostatnich 14 lat (niższe tempa wzrostu, odpowiednio -1,5% oraz -0,7%, odnotowano tylko dwukrotnie). Zmiany cen żywności w kwietniu w Polsce i w Czechach są silnie skorelowane (wyrwa w tym obrazie nastąpiła tylko w latach 2009-2010). Po wstawieniu zmian cen żywności w Czechach do modelu opartego na danych polskich otrzymujemy istotne ryzyko w dół dla naszej wcześniejszej prognozy cen żywności w okolicach 0,8%. Wynosi ono równo 0,3pp, a więc jest wystarczające do zrewidowania naszej wcześniejszej prognozy inflacji w Polsce z 0,7% do 0,6%.