Komentarz dzienny, 13 sierpnia 2013

0

Dziś instytut ZEW opublikuje obliczenia sierpniowego indeksu koniunktury w Niemczech – jest to pierwszy wskaźnik za sierpień, aczkolwiek jego moc predykcyjna w ostatnich miesiącach była ograniczona. W tym samym czasie poznamy też dane dotyczące czerwcowej produkcji przemysłowej w strefie euro. Wysokie odczyty mogą potwierdzić oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu niemieckiej gospodarki i zakończenia recesji w całej strefie euro. Dzień kończymy ważną publikacją o sprzedaży detalicznej w USA w lipcu (oczekiwania wskazują na wzrost zarówno całego agregatu, jak i kluczowych kategorii bazowych) – wysokie odczyty danych z realnej gospodarki będą przez rynek interpretowane jako bodziec dla Fed do szybszego zakończenia programu skupu aktywów.

Czytaj również:  Złoty pod presją słabszych danych i głosowania dot. brexitu