Komentarz dzienny, 21 maja 2013

0
raport giełda

Dziś o 14 GUS poda dane z sektora przemysłowego. Dane o produkcji przemysłowej powinny pokazać silne odreagowanie po fatalnym marcu, wynikające jednak głównie z korzystnej różnicy dni roboczych (+1 r/r zamiast -1 r/r; różnica +2) i przesunięć marzec – kwiecień, a nie z wyraźnego odwrócenia trendu (choć momemntum w przetwórstwie poprawia się, co powinno w końcu przekładać się na przyspieszenie indeksu rocznego). Po danych o produkcji samochodów SAMAR zrewidowaliśmy naszą prognozę w górę do 4,0% r/r. Jednocześnie, kilkuprocentowe spadki cen surowców w połączeniu z efektami bazowymi i nieznaczną aprecjacją złotego powinny przyczynić się do znaczącego spadku inflacji PPI. Zakładamy także możliwość lekkiej rewizji w dół poprzedniego odczytu, co zwiększa możliwość odczytu istotnie poniżej poprzedniego (nasza prognoza PPI to -1,7% r/r).