Komentarz dzienny, 28 października 2013

0

Wzmocnione przez samoloty (cywilne: +57,5% m/m; wojskowe: +15,2% m/m), zamówienia na dobra trwałe wzrosły we wrześniu o 3,7% m/m, powyżej oczekiwań. Tym niemniej, zaskoczenie wynika tylko i wyłącznie ze wzrostów w najbardziej wahliwych kategoriach, jako że wszystkie kategorie bazowe dość mocno rozczarowały – zamiast oczekiwanych wzrostów, spadły zamówienia po wyłączeniu środków transportu oraz zamówienia i dostawy cywilnych dóbr inwestycyjnych po wyłączeniu środków transportu. Czarę goryczy dopełniły rewizje danych sierpniowych w dół w powyższych kategoriach.