Komentarz dzienny, 29 maja 2013

0

Amerykański Indeks optymizmu konsumentów Conference Board wzrósł w maju o 7,2 p. do poziomu 76,2. Jest to najwyższy poziom indeksu od pięciu lat. Za wzrost indeksu odpowiadają zarówno wzrosty subindeksu bieżącego (o 5,7 p.), jak i indeksu oczekiwanej sytuacji (wzrost o 8,1p.). Pomimo, iż oczekiwania co do poprawy dochodu obniżyły się o 0,2p. systematyczne wzrosty obserwujemy w oczekiwaniach co do sytuacji na rynku pracy i klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej.  40% respondentów oczekuje również dalszych wzrostów na amerykańskiej giełdzie (najwyższy odsetek od 2007 roku). Optymizm amerykańskich konsumentów wydaje się chodzić  właśnie w parze z sytuacją na giełdach i rynku nieruchomości (efekt majątkowy).