Komentarz dzienny, 3 czerwca 2013

0

Dochody osobiste Amerykanów utrzymały się w kwietniu na niezmienionym poziomie; dochód rozporządzalny nieznacznie spadł (-0,1% m/m) zaś ta sama kategoria w ujęciu realnym odnotowała nieznaczny wzrost o 0,1%. Wydatki konsumpcyjne spadły o 0,2% m/m, na czym przeważyły wydatki na dobra nietrwałego użytku (1,1%); kompozycja nie jest zatem najgorsza i mogła wynikać z czynników pogodowych. Obie wielkości (i dochód i wydatki) uplasowały się poniżej konsensusu prognoz. Stopa oszczędności nieznacznie wzrosła do 2,5%.