Komentarz dzienny, 6 sierpnia 2013

0

ISM w sektorze usług (,,poza przemysłem”) sprawił nie mniejszą niespodziankę od swojego odpowiednika z przemysłu. Poziom koniunktury w sektorze usług wyniósł 56,0pkt. (poprzednio 52,2pkt., konsensus 52,5pkt.). Indeksy opisujące produkcję i nowe zamówienia wzrosły odpowiednio o prawie 9 i prawie 7 punktów i oba znajdują się w okolicach 60pkt. Oszacowanie zatrudnienia nieznacznie spadło (53,2pkt. wobec 54,7pkt. w poprzednim miesiącu) co ex post jest spójne ze szczegółowymi piątkowego raportu z rynku pracy. Znacząco wzrosło oszacowanie cen (poprzez ceny surowców, na które wskazują respondenci). Co prawda na pierwszy rzut oka niespójne z obrazem ożywienia są zmniejszające się opóźnienia w realizacji zamówień (spadają), jednak w przypadku sektora usług to raczej ,,wypadek przy pracy”, który zdarza się nawet w 30 % przypadków (taka jest skala rozbieżności cyklicznych, dywergencje nie są w żaden sposób predyktywne).