Komentarz dzienny, 8 lipca 2013

0

Wg opublikowanych w piątek danych, w czerwcu b.r. zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło o 195 tys. osób. Konsensus rynkowy ukształtował się na poziomie 165 tys. etatów, choć jest to wartość – jak wskazywaliśmy w piątkowym raporcie – zaniżona, a najnowsze szacunki analityków, uwzględniające dane z pierwszych dni lipca (ADP, ISM), były bliższe 185 tys. Faktyczna wartość okazała się bardzo bliska średniej z ostatnich miesięcy. Dodatkowo, dane z poprzednich dwóch miesięcy zostały zrewidowane w górę łącznie o 70 tys. osób, co dodatkowo potwierdza tezę o dużej stabilności wzrostów zatrudnienia. W kategorii samego przyrostu liczby pracujących jest to najlepsza pierwsza połowa na amerykańskim rynku pracy od 1999 r.