Kompania Piwowarska liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy SABMiller

0

Kompania Piwowarska opublikowała ósmy w swojej historii Raport zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie, które obejmuje okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., pokazuje wzrost wyników aż w ośmiu na dziesięć wyznaczonych obszarów. Dzięki temu KP uzyskała pozycję lidera w Grupie SABMiller w zakresie realizacji 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Ósmy Raport zrównoważonego rozwoju KP dotyczy działalności firmy w roku finansowym F13, zakończonym 31 marca br. Został sporządzony jako pierwszy w Polsce – w sektorze biznesu – według najnowszych wytycznych Global Reporting Initiative G4 w wersji Core. Proces definiowania treści zawartej w raporcie przeprowadzono w oparciu o cztery zasady: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Nowe wytyczne GRI G4 wprowadzają koncepcję granicy aspektu, tj. ocenę, czy oddziaływanie danego aspektu odnosi się do wewnątrz organizacji, czy też skutki oddziaływania pojawiają się w strefie jej wpływów – na zewnątrz. W większości przypadków aspekty zidentyfikowane w procesie raportowania Kompanii Piwowarskiej mają oddziaływanie dwustronne, do wewnątrz i na zewnątrz firmy, różniące się stopniem i charakterem. Raport został zweryfikowany przez firmę doradczą PwC zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (ISAE 3000).

– Nowe wytyczne standardu GRI G4 wymagają od firmy głębszej analizy pod kątem jej faktycznych oddziaływań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Zmiany koncentrują się na prezentacji podejścia do zarządzania i danych wynikowych. Zostały one wprowadzone z myślą o inwestorach oraz innych odbiorcach raportów CSR. Kompania jest pierwszą firmą na polskim rynku, która wydała raport w najnowszej wersji standardu GRI – wyjaśnia Liliana Anam, menedżer CSRinfo, organizacji partnerskiej GRI.

Lider poprawia swoje wyniki
Kompania Piwowarska zakończyła poprzedni rok finansowy wynikiem 3,81, co dało jej pozycję wicelidera odpowiedzialnego biznesu w SABMiller Europa i czwarte miejsce wśród wszystkich browarów należących do Grupy. Rok F13 przyniósł kolejny sukces – średnia z dziesięciu obszarów na poziomie 4,22 pozwoliła KP uplasować się na pierwszym miejscu w Grupie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Było to możliwe dzięki temu, że firma poprawiła swoje wyniki aż w ośmiu na dziesięć obszarów, zaś w pozostałych dwóch utrzymała rezultaty sprzed roku. Realizacja każdego priorytetu mierzona jest w 5-stopniowej skali, przy czym poziom 1 oznacza minimalny standard, zaś 5 – przywództwo.

Czytaj również:  Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

W roku F13 osiągnięto następujący poziom*:
Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – 5,0
Zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody – 3,8
Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla – 3,7
Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – 3,06
Optymalizacja procesu gospodarki odpadami – 4,4
Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości – 3,47
Działanie na rzecz społeczności – 4,5
Zmniejszenie skutków HIV i AIDS w obszarach, na które mamy wpływ – 5,0
Poszanowanie praw człowieka – 4,25
Przejrzystość informacji o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i etyka – 5,0