KUKE: Spada liczba upadłości w Polsce

0

dy gospodarcze w sierpniu 2014 ogłosiły upadłość 63 przedsiębiorstwa – informuje w swym raporcie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Było to o 21,3 proc. mniej niż w lipcu, gdy zanotowano 80 upadłości oraz o 6,0 proc. mniej niż w sierpniu 2013, w którym upadło 67 podmiotów.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 818 przedsiębiorstw. Przed rokiem, w sierpniu 2013, roczna suma upadłości wynosiła 933. Wynik z tego miesiąca jest więc lepszy od zeszłorocznego o 12,3 proc.

Przy tempie wzrostu gospodarczego w 2014 roku na poziomie 3,3 proc. oraz wskaźniku rentowności obrotu netto firm na poziomie 4,1 proc. prognozujemy, iż w bieżącym roku upadnie około 185 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 8,4 proc. mniej w stosunku do 2013 roku (202 upadki) – informuje w raporcie KUKE. – W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończą działalność 602 spółki prawa handlowego (w 2013 roku 684  upadki), co stanowi spadek o 12,0 proc. W całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 787, czyli 11,2 proc. mniej niż w 2013 roku (886 upadków).

 

Czytaj również:  Sprzedaż kredytów w Polsce w marcu 2019 r.