Liderzy polskiego rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2017 r.

GPW (2)
 • W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2017
 • Podczas Gali nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.

– Ubiegły rok był czasem dużych sukcesów GPW i polskiej gospodarki. Za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich dwunastu miesięcy uważam awans Polski do koszyka rynków rozwiniętych FTSE Russell. Chciałbym serdecznie podziękować uczestnikom rynku, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają się do wzrostu znaczenia naszej Giełdy – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:

 • PLAY COMMUNICATIONS S.A. – za największą wartość pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji w 2017 roku
 • GETBACK S.A. – za optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku

Broker Roku 2017:

 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – za organizację pierwszych ofert publicznych akcji  największej łącznej wartość w 2017 roku / za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku w 2017 roku / za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2017 roku / za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2017 roku / za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku NewConnect:

 • INC S.A. – Nagroda specjalna w związku z przypadającą w 2017 roku 10. rocznicą rynku NewConnect: dla Autoryzowanego Doradcy za wprowadzenie największej liczby emitentów w historii NewConnect
 • mBank S.A. – za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2017 roku
 • Dom Maklerski BDM S.A. – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku Catalyst:

 • PZU S.A. – za największą wartość debiutu na Catalyst w 2017 roku
 • Miasto Siedlce – za aktywne wykorzystywanie rynku długu do finansowania działalności przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
 • PKO Bank Polski S.A. – za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2017 roku

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

 • Erste Securities Polska S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2017 roku
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2017 roku
 • Bank Zachodni WBK S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2017 roku

Nagrody GPW za dystrybucję informacji:

 • Polska Agencja Prasowa S.A. – dla pierwszego krajowego dystrybutora informacji, który podpisał z GK GPW umowę dotyczącą danych o stawkach referencyjnych WIBID/WIBOR
 • PKO BP Finat Sp. z o.o. – dla odbiorcy danych przetwarzanych GK GPW za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot

Nagrody Grupy KDPW:

 • X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. – za najwyższą jakość raportowania do KDPW_TR w 2017 roku
 • Bank Pekao S.A. – za najwyższą łączną aktywność w obrocie zorganizowanym w 2017 roku
 • ING Bank Śląski S.A. / PKO Bank Polski S.A. (ex aequo) – za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2017 roku
 • ERSTE Securities Polska S.A. – za liczbę rozliczonych transakcji, aktywność oraz innowacyjne działania na rynku terminowym
 • Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. – za wysoką jakość prowadzenia ewidencji papierów wartościowych przy uwzględnieniu skali działalności

Nagrody Treasury BondSpot Poland:

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. – za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • ING Bank Śląski S.A. – za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2017 roku
 • Bank Zachodni WBK S.A. – za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2017 roku

Organizatorem Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.