Mierzenie skuteczności maili transakcyjnych – kluczowe metryki i narzędzia analityczne

Firmy przykładają dużą wagę do monitorowania efektywności e-maili marketingowych, aby mierzyć zwrot z inwestycji (ROI). Jednak często nie zwracają takiej samej uwagi na maile transakcyjne.

Może to wynikać z faktu, że łatwo zapomnieć o tych zautomatyzowanych wiadomościach po ich ustawieniu, lub z powodu korzystania z platformy, która nie oferuje łatwego dostępu do danych analitycznych.

Bez względu na przyczyny, kluczowe jest śledzenie e-maili transakcyjnych, aby zrozumieć, czy docierają one do skrzynek odbiorczych klientów, czy dostarczają istotnych informacji i czy utrzymują zaangażowanie odbiorców z Twoją firmą.

Ale jakie są współczynniki, które pomogą Ci ocenić sukces maili transakcyjnych? W tym artykule omówimy kluczowe współczynniki efektywności (KPIs), które powinieneś śledzić.

Czym są maile transakcyjne?

Maile transakcyjne

Maile transakcyjne to wiadomości e-mail, które są wysyłane do użytkowników zazwyczaj po wykonaniu określonej akcji lub transakcji na stronie internetowej lub aplikacji. Takie maile mogą obejmować potwierdzenia zakupu, powiadomienia o zmianie hasła, przypomnienia o płatnościach czy informacje o aktualizacji konta.

Ze względu na ich bezpośredni związek z działaniami użytkowników, maile transakcyjne zwykle mają wysoki współczynnik otwarć i klikalności.

Kluczowe metryki do mierzenia maili transakcyjnych

Zrozumienie, które współczynniki są najbardziej istotne przy ocenie efektywności maili transakcyjnych stanowi fundamentalny krok w ich optymalizacji.

Poniżej przedstawiamy kluczowe metryki, które pomogą Ci zrozumieć, jak Twoje maile transakcyjne wpływają na zaangażowanie klientów oraz przekładają się na osiągnięcia firmy.

1. Współczynnik klikalności

Współczynnik klikalności (CTR) to procent odbiorców e-maili, którzy kliknęli na jeden lub więcej linków w danym e-mailu.

Formuła do obliczenia tej metryki polega na dzieleniu całkowitej lub unikalnej liczby kliknięć przez liczbę dostarczonych e-maili. Następnie otrzymaną odpowiedź mnożona jest przez 100.

Oto jak wygląda ta formuła:

CTR = (kliknięcia / wyświetlenia) * 100%

Załóżmy, że wysłaliśmy 2000 dostarczonych e-maili, które zostały kliknięte 100 razy. Należy podzielić 100 kliknięć przez 2000 dostarczonych e-maili i pomnożyć wynik przez 100%, co daje 5% współczynnika klikalności.

Możesz użyć całkowitej lub unikalnej liczby kliknięć w powyższym obliczeniu, pod warunkiem, że będziesz stosował to same podejście konsekwentnie.

CTR jest także często używany do określenia wyników testów A/B, ponieważ te testy są często zaprojektowane w celu znalezienia nowych sposobów na zdobycie więcej kliknięć w twoich e-mailach.

CTR to kluczowa metryka, którą każdy marketer e-mailowy powinien śledzić, ponieważ daje bezpośredni wgląd w to, ile osób na liście e-mailowej angażuje się w treść i jest zainteresowanych poznaniem bliżej marki lub oferty.

2. Współczynnik otwarć

Współczynnik otwarć to procent odbiorców e-maili, którzy otwierają dany e-mail.

Analogicznie jak w poprzednim przypadku, współczynnik otwarć można obliczyć, dzieląc liczbę unikalnych otwarć przez liczbę wysłanych e-maili i mnożąc wynik przez 100. Oto jak wygląda ta formuła:

(unikalne otwarcia / liczba wysłanych e-maili) * 100

Na przykład, jeśli wysłałeś 1000 e-maili, a unikalne otwarcia wyniosły 200, współczynnik otwarć wynosi:

(200 / 1000) * 100 = 20%

Niestety, współczynnik otwarć jest bardzo mylącą metryką. E-mail jest zaliczany jako „otwarty” tylko wtedy, gdy odbiorca załaduje również obrazy osadzone w wiadomości, a wielu twoich użytkowników e-maili prawdopodobnie ma włączone blokowanie obrazów.

Oznacza to, że nawet jeśli otworzą wiadomość e-mail, nie zostaną uwzględnieni we współczynniku otwarć, co czyni go niedokładną i niewiarygodną metryką, ponieważ zaniża twoje rzeczywiste liczby.

Może znaleźć zastosowanie do porównania współczynnika otwarć e-maila wysłanego w tym tygodniu do e-maila wysłanego w zeszłym tygodniu (obie do tych samych list), co może pomóc w ocenie wprowadzonych zmian.

3. Współczynnik konwersji

Po tym, jak odbiorca e-maila kliknął na twój e-mail, twoim celem jest zazwyczaj skłonienie go do podjęcia działania, do którego zachęca twój e-mail.

Mierzenie skuteczności maili transakcyjnych konwersja

Jeśli wysyłasz e-mail do użytkownika, aby opłacił zamówienie, uznałbyś każdego, kto faktycznie je opłaci za konwersję.

Aby obliczyć współczynnik konwersji, podziel liczbę osób, które wykonały pożądane działanie, przez liczbę dostarczonych e-maili i pomnóż odpowiedź przez 100%. Formuła wygląda tak:

(liczba osób, które wykonały pożądane działanie / liczba całkowitych dostarczonych e-maili) * 100%

Załóżmy, że mamy 100 dostarczonych e-maili, a 4 z odbiorców e-maili wykonało pożądane działanie. Aby uzyskać współczynnik konwersji, należy podzielić 4 przez 100, co daje 0,04. Pomnóż to przez 100% – współczynnik konwersji wynosi 4%.

Współczynnik konwersji jest jedną z najważniejszych metryk do określenia, aby stwierdzić czy twoje maile transakcyjne osiągają cel. Oczywiście, tyczy się to tylko części emaili transakcyjnych – a więc np. tych dotyczących potwierdzenia hasła czy przypomnienia o płatności, ale nie tych w których przypadku nie jest potrzebna żadna akcja ze strony użytkownika.

4. Współczynnik odrzuceń

Współczynnik odrzuceń to procent całkowitej liczby wysłanych e-maili, które nie mogły być pomyślnie dostarczone do skrzynki odbiorczej odbiorcy. Aby go obliczyć, podziel liczbę odrzuconych e-maili przez liczbę wysłanych e-maili, a następnie pomnóż odpowiedź przez 100%:

(liczba odrzuconych e-maili / całkowita liczba wysłanych e-maili) * 100%

Przykład: 75 odrzuconych e-maili / 10 000 wysłanych e-maili * 100% = 0,75% współczynnik odrzuceń

Istnieją dwa rodzaje odbicia do śledzenia: twarde i miękkie.

Miękkie odbicia zazwyczaj wynikają z tymczasowego problemu z prawidłowym adresem e-mail, takim jak pełna skrzynka odbiorcza lub problem z serwerem odbiorcy.

Serwer odbiorcy może przechowywać te e-maile do dostarczenia gdy problem zostanie rozwiązany, jednak możesz też po prostu możesz spróbować ponownie wysłać swoją wiadomość e-mail.

Twarde odbicia wynikają z nieprawidłowego lub skasowanego adresu e-mail – te e-maile nigdy nie zostaną pomyślnie dostarczone.

Powinieneś natychmiast usunąć takie adresy z listy e-mailowej, ponieważ dostawcy usług internetowych (ISP) używają współczynnika odrzuceń do określania reputacji nadawcy e-maili.

Narzędzia do analizy maili transakcyjnych

Poniżej znajdują się narzędzia, które mogą pomóc w analizie i monitorowaniu skuteczności maili transakcyjnych.

1. EmailLabs.io – To zaawansowane rozwiązanie do wysyłki i analizy emaili transakcyjnych. Oferuje dogłębne raporty, które pozwolą Ci na monitorowanie kluczowych współczynników takich jak współczynnik dostarczalności, odrzuceń, otwarć, klikalności i przekierowań. EmailLabs oferuje możliwość podziału odbiorców na segmenty czy grupy oraz śledzenia ich zachowań, co pozwoli Ci na zoptymalizowanie treści do indywidualnych potrzeb odbiorców.

2. Brevo – Ta platforma do wysyłki e-maili zawiera pakiet narzędzi analizy maili, w tym monitoring współczynników, takich jak CTR, współczynnik dostarczenia, współczynnik otwarć i inne. Brevo może również pomóc w zarządzaniu odrzuceniami i zautomatyzowaniu reakcji na maile odrzucone.

3. Mailchimp – Jest to popularne narzędzie do marketingu e-mailowego, które oferuje rozbudowaną analitykę, w tym śledzenie współczynników otwarć, klikalności, konwersji i odrzuceń. Ponadto, umożliwia segmentację i automatyzację, co umożliwia docieranie do odpowiedniej grupy odbiorców.

4. GetResponse – Ta platforma e-mail marketingowa oferuje dokładną analizę maili transakcyjnych, obejmującą współczynniki takie jak CTR, współczynnik otwarć, współczynnik odrzuceń itp. GetResponse oferuje również narzędzia do tworzenia i optymalizacji kampanii e-mailowych.

5. Mailjet – Mailjet umożliwia monitorowanie współczynników kluczowych dla maili transakcyjnych. Dzięki niemu, można obserwować, kiedy i gdzie otwierane są maile, jakie linki są najczęściej klikane i jakie załączniki najczęściej pobierane.

Podsumowanie

Artykuł podkreśla znaczenie mierzenia efektywności maili transakcyjnych, tj. wiadomości wysyłanych do użytkowników po wykonaniu określonej akcji, które mają wysoki współczynnik otwarć i klikalności.

Kluczowe metryki, którymi należy kierować się przy analizie to: współczynnik klikalności, współczynnik otwarć, współczynnik konwersji oraz współczynnik odrzuceń.

Dostępne narzędzia do oceny skuteczności maili transakcyjnych obejmują EmailLabs.io, Brevo, Mailchimp, GetResponse oraz Mailjet. Każde z nich oferuje różne możliwości, od monitorowania kluczowych współczynników, przez zarządzanie odrzuceniami, po segmentację i automatyzację.