Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Rynku Kapitałowego

Jeden wyjazd – wiele szkoleń

Fundacja im. Lesława A. Pagi wraz Giełdą Papierów Wartościowych  i Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska organizuje 11 maja 2015 r. Ogólnopolskie Forum Studenckich Kół Naukowych Rynku Kapitałowego.

Projekt adresowany jest do studentów – członków kół naukowych i organizacji studenckich działających na wyższych uczelniach, zainteresowanych tematyką rynku kapitałowego, giełdy i ekonomii oraz pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Forum stworzy też okazję do spotkania liderów studenckiego ruchu naukowego i wymiany doświadczeń z ich działalności.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Forum to inicjatywa ciesząca się renomą i zainteresowaniem zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków z instytucji rynku kapitałowego, uczestniczących w tym przedsięwzięciu w roli ekspertów. W ubiegłorocznym Forum wzięło udział 120 studentów z 32 studenckich kół naukowych rynku kapitałowego z całej Polski.
Więcej informacji na stronie http://www.paga.org.pl/projekty/forum_studenckich_kol_naukowych

GPW