Polacy lojalni wobec pracodawców. Ale co czwartego do zmiany firmy przekonałyby atrakcyjne benefity pracownicze

0

67 proc. zatrudnionych Polaków chce się zachowywać lojalnie wobec swojego pracodawcy, ale tylko co czwarty jest zadowolony ze swojego miejsca pracy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej MetLife. Rozbudowany, odpowiednio dopasowany i niestandardowy program pozapłacowych świadczeń pracowniczych ma duży wpływ na satysfakcję z wykonywanego zajęcia.

W tym roku po raz pierwszy mieliśmy możliwość przeprowadzenia w Polsce badania Studium Trendów w Świadczeniach Pracowniczych [ang. Employee Benefits Trends Study, w skrócie EBTS – red.] – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Robert Lasota, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych MetLife. –Bardzo nas zainteresowało to, że jedynie 21 proc. pracowników zadeklarowało zwrócenie uwagi na benefity pracownicze podczas ewentualnej zmiany miejsca zatrudnienia. Tam, gdzie prowadzimy tego typu badania cyklicznie, wskaźnik ten zaczyna się od 50 proc. Pogłębiliśmy więc analizę i znamy przyczynę.

Zdaniem Roberta Lasoty rozbieżność bierze się stąd, że benefity pracownicze w firmach w Polsce są bardzo standardowe.

Pracownik w większości zakładów pracy ma możliwość wejścia w posiadanie podobnych, by nie powiedzieć takich samych, świadczeń pozapłacowych – wskazuje Lasota. – Z drugiej strony widzimy też, że komunikacja benefitów po stronie pracodawcy jest bardzo znikoma, co oznacza, że zatrudnieni mają niewielką świadomość budowania i rozbudowy tego rodzaju świadczeń.

Jak wynika z EBTS, 67 proc. zatrudnionych Polaków chce się zachowywać lojalnie wobec swojego pracodawcy, ale tylko co czwarty zadowolony jest ze swojego miejsca pracy. Jednocześnie zaledwie co trzeci uważa, że firma, w której pracuje, jest doskonałym miejscem do pracy, a jedna czwarta stwierdziła, że otrzymuje odpowiednie do zakresu obowiązków wynagrodzenie.

Najlepszym sposobem, żeby zatrzymać wartościowych pracowników w firmie, według EBTS, jest podniesienie pensji. Takiego zdania jest znacząca większość (82 proc.) osób rozważających zmianę pracodawcy. Skłonić ich może również odpowiednio dostosowany do wymagań pracowników, elastyczny system benefitów pracowniczych.

Czytaj również:  Finansowy portret MŚP w III kwartale 2018

Skuteczne jest budowanie elastycznych programów, które trafiają do wszystkich grup – zauważa Robert Lasota. – Z EBTS jednoznacznie zawsze wynika, że bardzo istotne są świadczenia, które pracodawca współfinansuje lub wręcz pokrywa w całości.

Rezultaty badania wskazują, że 85 proc. respondentów chciałoby mieć ubezpieczenie na życie, gdyby koszty z nim związane były ponoszone wspólnie z pracodawcą. W takim układzie finansowania 76 proc. byłoby skłonne wykupić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i opiekę medyczną. W przypadku planów emerytalnych i inwestycyjnych ilość wskazań wyniosła 63 proc, a dodatkowych ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa – 25 proc.