Ponad połowa Polaków twierdzi, że w rocznym rozliczeniu otrzymuje zwrot podatku. Dopłaca tylko co dziesiąty

PIT podatki

Z badania „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE” przeprowadzonego na zlecenie Goldman Sachs TFI wynika, że dopłacających fiskusowi jest znacznie mniej, bo jedynie 9%, wobec tych, którzy otrzymują zwrot (57%) „Na zero” w rocznym rozliczeniu ze skarbówką wychodzi jedna trzecia podatników (34%). Średnia deklarowana wielkość zwrotu wynosi 1 560 zł, a średnia dopłata do podatku to 1 650 zł.

Zwrot podatku otrzymują zwykle osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, pozostające w związkach małżeńskich, pobierające świadczenia socjalne i korzystające z ulg podatkowych.

Konieczność dopłaty dotyczy głównie zarabiających ponadprzeciętnie i dobrze oceniających swój poziom życia. W tej grupie jest wyraźny udział osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy jak pokazuje badanie Goldman Sachs TFI, dopłacają najwięcej.

Dopłata do podatku na działalności – 6 razy więcej niż na etacie

Średnia roczna dopłata deklarowana w badaniu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wynosiła ok. 5 910 zł. To prawie 6 razy więcej niż do podatku dopłacają zatrudnieni na etacie, biorący udział w badaniu. W przypadku zwrotu średnia kwota dla prowadzących działalność wynosi 1 734 zł i jest to wartość zbliżona do średniej deklarowanej dla wszystkich innych uczestników badania.

Ulgi podatkowe dla każdego

Polacy mogą korzystać z ogólnodostępnych ulg podatkowych, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania, a w efekcie – zmniejszyć dopłatę lub zwiększyć zwrot. Jednym z łatwiejszych sposobów uzyskania ulgi podatkowej jest inwestowanie na dodatkową emeryturę poprzez IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Równowartość wpłat na IKZE, do określonego limitu, może być odliczona od podstawy opodatkowania (dochodu). Oznacza to, że pracujący na etacie mogą odliczyć ok. 3 000 zł, rocznie, zaś prowadzący działalność gospodarczą mogą odzyskać od fiskusa nawet 4 500 zł każdego roku.

– Z odliczenia od dochodu wpłat dokonanych na IKZE mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ryczałtem lub w formie podatku liniowego oraz którzy rozliczają się zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma także znaczenia, czy podatnik otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej – informuje Radosław Sosna, Executive Director, Head of Sales & CX w Goldman Sachs TFI.

Warto zauważyć, że w przypadku IKZE nie ma żadnego przymusu regularnych i konkretnych wpłat. Im większa wpłata, tym wyższa będzie emerytura w przyszłości i ulga podatkowa w danym roku aż do ustawowego limitu, co oznacza podwójną korzyść dla posiadaczy IKZE – przypomina Sosna.

Roczny limit wpłat do IKZE w 2024 r.

Inwestujących w dodatkową emeryturę na IKZE obowiązują limity rocznych wpłat. W 2024 r. wynosi on 9 388,80 zł dla etatowców (o 1 066,80 zł więcej niż w 2023 r.) i pozwala na odliczenie od dochodu kolejno: 1 127 zł przy stawce PIT 12% lub 3 004 zł przy stawce PIT 32%. Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą w tym roku wpłacić na IKZE maksymalnie 14 083,20 zł (o 1 600,20 zł więcej niż rok wcześniej), a maksymalna ulga podatkowa wynosi 4 507 zł (dla stawki podatkowej 32%).