Pracownicy z Ukrainy mniej zadowoleni z pracy w Polsce – najnowszy raport OTTO Work Force Polska

0
Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska
Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska

Satysfakcję z pracy w Polsce deklaruje 72% badanych pracowników tymczasowych z Ukrainy. Poziom zadowolenia pracowników obniżył się w stosunku do 2018 roku o 11%, bo choć warunki pracy stają się coraz lepsze to Ukraińcy są bardziej świadomi możliwości jakie daje polski rynek pracy. Ich oczekiwania są wyższe niż jeszcze trzy lata temu i zwracają oni coraz większą uwagę na atrakcyjność ofert pracy.

Według najnowszego raportu, wydanego w grudniu 2019r. przez firmę OTTO Work Force Polska, średnio 72% pracowników tymczasowych z Ukrainy deklaruje, że jest zadowolonych z pracy w Polsce. Jest to o 11% mniej niż w 2018 roku. Pozytywnym jest fakt, że osób, które w trakcie ostatniego badania zadeklarowały niezadowolenie ze swojej pracy jest niecałe 10%. Pozostali badani stanowią grupę, która udzieliła odpowiedzi neutralnej.

Zadowolenie z pracy w Polsce rośnie wraz z wiekiem badanych. W grupie osób najmłodszych, w wieku do 35 lat, satysfakcję z pracy wyraża 65% badanych, natomiast w grupie starszych pracowników (ponad 50 lat) już 89%.

“Spadek poziomu zadowolenia pracowników z Ukrainy nie wynika z pogorszenia się warunków pracy, ale ze zmiany ich oczekiwań. Ukraińcy oswoili się już z polskim rynkiem pracy, są bardziej świadomi możliwości jakie daje i zwracają coraz większą uwagę na atrakcyjność ofert pracy. Interesuje ich możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia za wyższe niż na Ukrainie wynagrodzenie, ale także dodatkowe benefity oferowane przez pracodawców, szczególnie te które pozwolą im możliwie jak najwięcej zaoszczędzić. Najbardziej motywującymi dodatkami pozapłacowymi są: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do posiłków w pracy oraz zniżki/rabaty do sklepów” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska. Kolejną kwestią, która wpływa na poziom satysfakcji pracowników z Ukrainy, są skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zatrudnieniem w Polsce. Ich uproszczenie zdecydowanie poprawiłoby funkcjonowanie polskiego rynku pracy” – dodaje Tomasz Dudek.

Czytaj również:  Służba zdrowia może sobie nie poradzić bez wzrostu nakładów społeczeństwa. Konieczna publiczna debata na ten temat

Zmiana w czasie poziomu zadowolenia pracowników tymczasowych z Ukrainy z pracy w Polsce.

Pracownicy z Ukrainy mniej zadowoleni z pracy w Polsce – raport OTTO Work Force Polska
Źródło: Opinie pracowników tymczasowych z Ukrainy na temat zatrudnienia w Polsce oraz zadowolenia z pracy, 2019, OTTO Work Force Polska.

Ukraińcy najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami

Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że pracownicy z Ukrainy są najbardziej zadowoleni z relacji ze współpracownikami (87%) oraz z pracodawcą (86%). Najmniej satysfakcjonuje ich poziom wynagrodzeń (51%) oraz możliwości rozwoju zawodowego (39%). Szczegółowa analiza wskazuje, że w przypadku pięciu z ośmiu badanych aspektów odsetek osób deklarujących niezadowolenie nie przekracza 7%, a dla kolejnych dwóch wynosi 12-13%. Jednocześnie w zależności od ocenianego elementu od 8% do 36% badanych wskazało ocenę średnią. Tym samym można uznać, że grupa pracowników rzeczywiście niezadowolonych z poszczególnych badanych elementów jest stosunkowo niewielka, a wyraźnie większą frakcję, w przypadku każdego z aspektów stanowią osoby, które podają ocenę neutralną. Jedynie w przypadku oceny możliwości rozwoju zawodowego sytuacja jest nieco inna. Tutaj odsetek niezadowolonych (35%) jest niemal taki sam jak odsetek zadowolonych (39%) co oznacza, że jest to obszar, w którym potrzeby pracodawców i oczekiwania respondentów rozmijają się w największym stopniu.

W obliczu zbliżającej się liberalizacji przepisów w zakresie zatrudnienia obcokrajowców w Niemczech oraz wyższych zarobków u naszych południowych sąsiadów pracodawcy będą zmuszeni są do większej rywalizacji o pracowników tymczasowych z Ukrainy.

Struktura satysfakcji badanych z poszczególnych elementów obecnej pracy.

Struktura satysfakcji badanych z poszczególnych elementów obecnej pracy
Źródło: Opinie pracowników tymczasowych z Ukrainy na temat zatrudnienia w Polsce oraz zadowolenia z pracy, 2019, OTTO Work Force Polska.

Informacje pozyskane w badaniu pochodzą od 500 pracowników tymczasowych z Ukrainy, zatrudnionych poprzez OTTO Work Force Polska sp. z o.o. Wywiady zostały zrealizowane w listopadzie 2019 roku. Przekazane w nich opinie przeanalizowała i opracowała agencja badawcza PBS Sp. z o.o.