PragmaGO SA w okresie pandemii COVID-19

daniel-maczynski
V-ce Prezes Zarządu PragmaGO SA.

PragmaGO SA w RB 23/2020 przedstawiła informacje dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na działalność spółki i dokonała aktualizacji danych o obrotach i ilości Klientów w II Q 2020.

Spółka w  II Q 2020  zachowała pełną zdolność operacyjną  i  bez zakłóceń realizowała i realizuje wszystkie procesy związane z codzienną działalnością operacyjną.

Najszersza na rynku oferta produktów online, nowy model dystrybucji   (dystrybucja systemowa oparta na technicznej integracji z partnerami) i w dużej części zautomatyzowane procesy wewnętrzne pozwoliły Spółce skutecznie wspierać przedsiębiorców w okresie rozprzestrzeniania się wirusa . Istotnie wzrosła  Ilość obsługiwanych  Klientów  (170% r/r) oraz wartość nowych limitów (147% r/r). – komentuje Daniel Mączyński, V-ce Prezes Zarządu.

Ryzyko portfela nie uległo gwałtownemu pogorszeniu i jest zbliżone do poziomu sprzed pandemii. Poziom obrotów faktoringowych odnotowany w czerwcu 2020 r.,
a także ilość i wartość nowy podpisywanych umów faktoringowych (które będą bazą do zwiększania obrotów w kolejnych okresach) pozwalają oczekiwać wzrostu obrotów w kolejnych miesiącach. –  
komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO SA.

Portfel zachowuje wysoką płynność i wysoki wskaźnik gotówkowej rotacji. W II Q br. wygenerował on 123 mln zł spłat, co stanowi 168% zadłużenia finansowego Spółki
na początek  II Q br.