Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online

Od 9 grudnia br. możliwe będzie uzyskanie bezpośrednio z portalu systemów Służby Celnej elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo. Dokument taki, po wydrukowaniu, stanowić będzie  podstawę do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym bez konieczności wizyty w urzędzie celnym.

Na stronie internetowej www.e-clo.pl w zakładce „Potwierdzenie zapłaty” będzie można w prosty sposób wygenerować plik potwierdzenia w formacie PDF, a następnie – w zależności od potrzeby – plik ten można pobrać lub dodatkowo wydrukować. Wystarczy jedynie wpisać numer VIN pojazdu lub numer Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (tzw. UPO) otrzymany dla złożonej elektronicznie deklaracji AKC-U.

Wydrukowane potwierdzenie stanowić będzie podstawę do zarejestrowania samochodu osobowego, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wyczerpując tym samym wymogi w zakresie akcyzy. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest dokonanie zapłaty podatku akcyzowego w pełnej kwocie wynikającej z deklaracji AKC-U.

Wprowadzone rozwiązanie daje podatnikowi możliwość ograniczenia do minimum wizyt w urzędzie celnym. Niezbędne do celów rejestracyjnych potwierdzenie zapłaty akcyzy będzie można wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej.

Podatnicy, którzy złożą deklarację w formie elektronicznej będą mogli dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem deklaracji, dokonaniem przelewu oraz pobraniem potwierdzenia zapłaty akcyzy bez konieczności „wychodzenia z domu”.

Dotychczas potwierdzenie zapłaty akcyzy można było otrzymać wyłącznie w formie papierowej w urzędzie celnym. Po wprowadzeniu zmian nadal możliwy będzie osobisty odbiór tego dokumentu w urzędzie.

Uruchomienie usługi związane jest ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. poz. 1676) oraz uruchomienie nowej funkcjonalności w systemie informatycznym Służby Celnej „Zefir”.