Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 8-9 kwietnia 2020 r.

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń 8-9 kwietnia 2020 r.

8-9 kwietnia 2020 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się wiosenna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń. Zaproszeni eksperci przybliżą najbardziej aktualne zagadnienia branży finansowej podczas serii debat, prezentacji oraz use case’ów podzielonych na dwa dni kongresu. Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia będzie Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń podczas której zostaną rozdane nagrody dla najbardziej wyróżniających się podmiotów sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

Konferencja od lat cieszy się uznaniem środowiska branżowego. Poprzez aktywną kooperację autorytetów biznesowych i naukowych chcemy wywołać żywą debatę o kondycji polskiego sektora bankowo-ubezpieczeniowego. Wierzymy, że dyskusja panelowa ekspertów zainspiruje naszych gości do wdrażania przełomowych rozwiązań oraz stworzy platformę do innowacyjnych działań. W trakcie części wspólnej wydarzenia podsumujemy minioną dekadę oraz skupimy się na globalnej polityce proekologicznej i jej wpływie  na gospodarkę i instytucje finansowe. Wiosenna edycja Banking Forum będzie okazją do dyskusji na tematy takie jak: invisible payments, nowoczesne metody finansowania, beyond banking, oraz podejście customer first. Podsumujemy także strategię świata w zakresie technologii oraz rozwój rynku kapitałowego. Ścieżka Insurance Forum skupi się na wyzwaniach wynikających z digitalizacji gospodarki i społeczeństwa oraz wpływie transformacji cyfrowej na modele operacyjne ubezpieczycieli. Nie zabraknie tematów poświęconych klientowi związanych z budowaniem nowoczesnego podejścia do „Customer Journey” oraz strategii zaufania. Pojawi się także temat dystrybucji oraz prewencji w sektorze ubezpieczeń. Nowym elementem będzie wspólny panel na   zakończenie 2 dnia konferencji, podczas którego omówione zostaną perspektywy rozwoju rynku kapitałowego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji będzie uroczysta gala wręczenia statuetek dla zwycięzców Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. W jej trakcie grono autorytetów sektora skupione w Kapitule Konkursowej wyłoni laureatów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się na tle branży w dziesięciu kategoriach konkursowych.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Wszelkie informacje na temat Spotkania Liderów Bankowości można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: http://bankowosciubezpieczenia.pl/ oraz profili społecznościowych.