Sprostowanie – Raport Pomoc Publiczna 2013

0

Informujemy, że z przyczyn technicznych (nieprawidłowe zadziałanie systemu informatycznego w momencie pobierania danych o pomocy) w raporcie dotyczącym pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku podana została błędna informacja, powtórzona później w komunikacie prasowym. Błąd dotyczy wielkości pomocy publicznej, którą otrzymała spółka Przewozy Regionalne. Zamiast, jak podaliśmy, 1,77 mld zł, spółka ta otrzymała 961,5 mln zł. W związku z powyższym kwota ta, jak również niektóre inne kwoty wykazane w Raporcie  (wartości zagregowane), zostaną odpowiednio skorygowane. Po wprowadzeniu korekt Raport zostanie przekazany ponownie Radzie Ministrów.

Za błąd przepraszamy.