Stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła nowe historyczne minimum

analizy raporty

Stopa bezrobocia w Polsce obliczona według metodologii BAEL wyniosła 3,1% w trzecim kwartale 2019, wobec 3,2% w kwartale poprzedzającym, osiągając nowe historyczne minimum. Liczba bezrobotnych wyniosła 532 tysięcy i była o 19,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym czasie liczba pracujących była zbliżona do poziomu sprzed roku, podczas gdy w drugim kwartale była niższa o 0,5% (w ujęciu zanualizowanym). Wciąż niższy niż przed rokiem pozostaje wskaźnik aktywności zawodowej, który wyniósł 56,7%. Liczba aktywnych zawodowo obniżyła się o 0,7% r/r, co potwierdza kurczenie się podaży pracy. Opublikowane dane wpisują się w obraz rynku pracy widoczny już w poprzednich kwartałach. Narastanie popytu na pracę stopniowo wygasa, co związane jest z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą. Jednocześnie czynniki demograficzne wpływają na spadek podaży pracy. Staje się to źródłem napięć na rynku pracy, szczególnie w zakresie dostępu do pracowników wykwalifikowanych.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości w ciągu tygodnia 0,62%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły nieco mocniejszy spadek o 1,34%. Najbardziej straciły banki – WIG-Banki obniżył się o 3,61%. Natomiast indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień ze wzrostem: sWIG80 zyskał na wartości 1,08%, z kolei mWIG40 wzmocnił się o 1,39%.

W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na danych z USA. W środę (4.12.2019) będziemy mieli okazje zapoznać się z raportem ADP, indeksami PMI oraz ISM dla usług oraz indeksem aktywności biznesowej. W czwartek (05.12.2019) poznamy bilans handlu zagranicznego oraz dane dotyczące zamówień na dobra trwałe. Z kolei w piątek (06.12.2019) czeka nas cały wysyp wrażliwych danych z runku pracy USA. W ostatnim dniu roboczym nadchodzącego tygodnia poznamy dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, stopę bezrobocia oraz długość tygodnia pracy. W Polsce nadchodzący tydzień zapowiada się nieco spokojniejszy, jednak w środę (04.12.2019) z komunikatu po zakończeniu dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej dowiemy się czy będą zmienione stopy procentowe.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.