Sukces Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego

Centrala banku PKO BP w Warszawie

W ciągu dwóch lat od uruchomienia Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego wartość aktywów najzamożniejszych klientów zarządzanych przez CBP osiągnęła poziom blisko 5 miliardów złotych.