Sygnity prezentuje wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 i przedstawia strategiczne kierunki rozwoju Grupy

Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.
Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Grupa Sygnity zaprezentowała wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016. W tym okresie Grupa Sygnity zanotowała 330,4 mln zł przychodów (porównywalne r/r), 57,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (-2,7% r/r), 20,9 mln zł zysku EBITDA (+9,5% r/r), 8,3 mln zysku EBIT (+5,1% r/r) oraz 1,1 mln zł zysku netto (-81,1% r/r). Backlog na czwarty kwartał roku obrotowego wynosi 94,4 mln zł i jest porównywalny r/r. Zarząd przedstawił także plany dotyczące strategicznych kierunków rozwoju Grupy.

Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.
Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Wyniki finansowe Grupy Sygnity za trzy kwartały odzwierciedlają trudną sytuację rynku, na którym funkcjonujemy. Grupa ma duży potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry ponad 1000 specjalistów. Aby w pełni go wykorzystać, opracowaliśmy strategiczne kierunki rozwoju, zgodnie z którymi już działamy. Oczekiwanym efektem będzie z jednej strony poprawa marżowości tradycyjnego biznesu i rozszerzenie naszej oferty produktowej, a z drugiej strony wejście w nowe branże na rynku polskim oraz rozwój na rynkach zagranicznych – mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

W tradycyjnym biznesie, czyli segmentach bankowo-finansowym, public oraz utilities, Grupa koncentrować się będzie na organicznym rozwoju biznesu, z naciskiem na poprawę marżowości. Ponadto Sygnity chce wejść na perspektywiczne krajowe rynki IT, w których dotychczas była obecna w niewielkim stopniu, tj.: do branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, przemysłowej, logistycznej oraz na rynek handlu detalicznego.

Trzeci kwartał roku obrotowego 2015/2016 pokazał, że Grupa jest w stanie osiągać zadowalającą marżowość swojego biznesu dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej. Pojawienie się na perspektywicznych rynkach pozwoli nam na utrzymywanie generowanych marż na satysfakcjonujących, wysokich poziomach. – podkreśla Jan MaciejewiczPonadto wejście w nowe obszary oznacza, że obecni będziemy na ok. 2/3 polskiego rynku IT – dodaje.

Kolejnym elementem planu rozwoju są alianse strategiczne/przejęcia. Sygnity planuje aktywnie poszukiwać możliwości współpracy z interesującymi podmiotami posiadającymi portfolio produktów dopełniających ofertę Sygnity lub pozwalających na poszerzenie udziału w rynku – Chcemy dynamicznie rozwijać portfolio produktów i usług Grupy zarówno poprzez wewnętrzne inwestycje, jak i poprzez akwizycje gotowych rozwiązań w  perspektywicznych, rentownych obszarach – mówi Jan Maciejewicz.

Trzecim strategicznym kierunkiem jest ekspansja zagraniczna. Sygnity jest już obecne na rynku amerykańskim poprzez Sygnity International. „Rozwinięte rynki zagraniczne, w tym amerykański, na którym już z powodzeniem konkurujemy z lokalnymi graczami, charakteryzują się możliwością osiągania wysokich marż. Najlepszym dowodem na to są dobre wyniki operacyjne Sygnity International osiągane od 2015 roku na rynku USA. – podkreśla Jan Maciejewicz W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na rozbudowie kompetencji sprzedażowych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej – dodaje.

Objąłem kierownictwo Spółki w wymagającym okresie dla całej branży IT. Duże prowadzone aktualnie przez Sygnity projekty angażują znaczny kapitał obrotowy, a zaplanowane nowe kontrakty, które mogłyby w widoczny sposób zwiększyć poziom przychodów, nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim byśmy tego   oczekiwali. Warto jednak podkreślić, że strategiczne kierunki rozwoju, zdefiniowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, są ambitne, ale jednocześnie realistyczne i oparte na istniejących już w naszej Grupie zasobachpodsumowuje Prezes Jan Maciejewicz.