Wykrycie we Włoszech ogniska koronawirusa spowodowało panikę na giełdach

kryzys forex giełda

Sytuacja na rynkach rozwijała się pod presją napływających danych o rozwoju epidemii koronawirusa w Europie. We Włoszech zostało wykryte nowe ognisko rozprzestrzenienia się wirusa, w odpowiedzi na to rządy Włoch oraz Austrii podjęły szereg działań w celu ograniczenia mobilności ludzi. Owa sytuacja poważnie wystraszyła inwestorów i była powodem kilkuprocentowych spadków europejskich indeksów akcyjnych.

Wspomniane wyżej okoliczności całkowicie przyćmiły opublikowane w środę (19.02.2020) dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w Polsce. Dynamika wynagrodzeń przyspieszyła z 6,2% r/r w grudniu 2019 do 7,1% r/r w styczniu 2020, co okazało się pozytywną niespodzianką. Warto zauważyć, że pomimo przyspieszenia nominalnej dynamiki płac, ich wzrost w ujęciu realnym wyhamował, ze względu na jeszcze silniejsze przyspieszenie inflacji. W styczniu 2020 r. realna dynamika płacy w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 2,6% r/r wobec 2,8% r/r w grudniu 2019 roku. Widać zatem, że przyspieszająca inflacja zmniejsza siłę nabywczą dochodów z pracy.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości 0,81%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły nieco mocniejszy spadek – o 1,27%. Z kolei indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień: ze wzrostem o 0,90% dla sWIG80 oraz spadkiem o 0,04% dla mWIG40.

W nadchodzącym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na koronawirusie oraz działaniach podejmowanych przez poszczególne rządy w celu powstrzymania rozwoju epidemii.

Jednak nie można lekceważyć danych makroekonomicznych. Kalendarz odczytów z USA będzie wyglądał następująco: we wtorek (25.02.2020) poznamy odczyt indeksu zaufania konsumentów – Conference Board. W czwartek (27.02.2020) poznamy dane o zamówieniach na dobra trwale oraz PKB Stanów Zjednoczonych. Natomiast w piątek (28.02.2020) nadejdzie kolej na dane o dochodach i wydatkach amerykanów, saldo obrotów towarowych oraz odczyt indeksu PCE.

W Polsce nadchodzący tydzień nie będzie aż tak bogaty w dane makroekonomiczne. Jednak we wtorek (25.02.2020) poznamy aktualną stopę bezrobocia, a w piątek (28.02.2020) poznamy dane dotyczące dynamiki wzrostu PKB. Poza tym, w piątek (28.02.2020) poznamy inflacje HICP dla Strefy Euro.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.