Wyniki Bogdanka S.A. po pierwszym kwartale 2015

0

W I kwartale 2015 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody w wysokości 428,3 mln zł, czyli o 11,1% niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Wypracowane w I kwartale 2015 roku wyniki finansowe pozostają pod wpływem sytuacji rynkowej i związanej z tym konieczności dostosowania poziomu produkcji do możliwości sprzedaży na rynku.

Spółka kontynuuje działania mające na celu redukcję kosztów działalności. W efekcie w I kwartale koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wyłączając koszty związane z amortyzacją, spadek kosztów rodzajowych wyniósł aż 13,6%, przy spadku wydobycia brutto o 11%, spadku ilości robót przygotowawczych o 44,1%.

Wynik EBITDA wyniósł 144,4 mln zł, EBIT sięgnął 48,2 mln zł, a zysk netto: 32,7 mln zł. Osiągnięte wyniki, choć wyróżniające Spółkę pozytywnie na tle branży, są niższe niż wypracowane w tym samym okresie rok wcześniej, co jest konsekwencją konieczności dostosowania harmonogramu produkcji do obecnych możliwości sprzedaży węgla na rynku.

Poziom produkcji węgla handlowego w I kwartale 2015 roku sięgnął 1,99 mln ton, czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach. Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo spadku cen na rynku, Spółka utrzymała w I kwartale cenę węgla za tonę na poziomie zbliżonym do średniej z 2014 roku, dzięki wyższej kaloryczności sprzedawanego węgla.

Czytaj również:  Polacy rzadko kupują buty przez internet, bo obawiają się zwrotów. Precyzyjne skanowanie stopy i dobór rozmiaru mogą to zmienić

W efekcie prowadzonych działań, w I kwartale 2015 koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Jednocześnie Spółka obniżyła plan inwestycyjny na ten rok o 77,6 mln zł.

Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendacji przeznaczenia na wypłatę dywidendy 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli 102 mln zł. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję i stopę dywidendy na poziomie 3,5%. W ocenie Zarządu zarekomendowany poziom dywidendy pozwoli na utrzymanie niezbędnego poziomu gotówki w Spółce w celu zabezpieczenia stabilności i wiarygodności finansowej.