Wyniki sprzedaży Ronson Development za I kw. 2020 r.

Boaz Haim, nowo powołany prezes Ronson Development
Boaz Haim - Prezes Ronson Development

W pierwszym kwartale 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 278 lokali wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r.

Liczba lokali przekazanych klientom w pierwszych trzech miesiącach tego roku, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 387, z czego 234 lokali przekazano w wysokomarżowym projekcie City Link III.

– Wyniki sprzedaży mieszkań w marcu i w całym pierwszym kwartale tego roku były jednymi z najlepszych w historii Ronson Development. Głównie przyczynił się do tego nasz warszawski projekt Ursus Centralny. Na początku marca uzyskaliśmy pozwolenie na budowę drugiego etapu tej inwestycji, co umożliwiło nam zawieranie umów deweloperskich z klientami. Projekt ten od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 100 mieszkań w drugim etapie objętych było umowami rezerwacyjnymi. Ponad 80% z nich zostało już skonwertowanych na umowy deweloperskie – powiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży w Ronson Development.

Dobre tempo sprzedaży Ronson Development zanotował w pierwszym kwartale również w pozostałych swoich inwestycjach. Poza wspomnianym Ursusem Centralnym, gdzie sprzedano 99 lokali łącznie w dwóch pierwszych etapach, największą popularnością cieszyły się projekty: Miasto Moje w Warszawie (65 sprzedanych lokali) i Panoramika w Szczecinie (32 sprzedane mieszkania).

– W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ostatnio przez władze ograniczeniami, zmieniliśmy organizację naszych sił sprzedażowych. Ze względów bezpieczeństwa, nie organizujemy klasycznych dni otwartych ani nie zapraszamy klientów i potencjalnych klientów do naszych salonów sprzedaży. Większość kontaktów odbywa się zdalnie – telefonicznie, mailowo czy poprzez czat online. W tym tygodniu zorganizujemy również pierwszy dzień otwarty online w jednej z naszych warszawskich inwestycji. Współpracujące z nami kancelarie notarialne wdrożyły natomiast szczególne środki ostrożności, umożliwiając bezpieczne zawarcie umowy – wskazał Andrzej Gutowski.

– Obserwujemy niezmiennie dużą aktywność na naszej stronie internetowej. Niemniej jednak, w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, po bardzo dobrym pierwszym kwartale, spodziewamy się wyhamowania tempa sprzedaży w najbliższych dwóch miesiącach. Ten okres zamierzamy wykorzystać do zbudowania bazy klientów i utrzymania z nimi dobrego kontaktu, tak aby odbudować naszą sprzedaż, gdy sytuacja zacznie się normalizować – dodał wiceprezes.

Pierwszy kwartał 2020 r. był również jednym z najlepszych w historii Ronson Development pod względem wypracowanych wyników finansowych. W tym okresie deweloper przekazał bowiem swoim klientom rekordową liczbę 387 lokali, z czego 234 to lokale przekazane w projekcie City Link III, gdzie marża brutto na sprzedaży sięgnęła 39%. Ponadto, 84 lokale zostały przekazane w projekcie Panoramika IV w Szczecinie, a 59 w projekcie Miasto Marina we Wrocławiu. Dla porównania, w analogicznym okresie 2019 r. spółka przekazała klientom łącznie 145 lokali.

Sprawozdanie finansowe Ronson Development za pierwszy kwartał 2020 r. zostanie opublikowane 14 maja.

– W okres zawirowań wywołanych przez epidemię COVID-19 weszliśmy będąc w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Szybko dostosowaliśmy nasze działania sprzedażowe do nowej rzeczywistości. Na bieżąco monitorujemy również postęp prac na budowach i na ten moment nie obserwujemy żadnych opóźnień. Współpracujemy przeważnie z dużymi generalnymi wykonawcami, którzy dobrze sobie radzą w obecnej sytuacji. Nie rezygnujemy również z naszych planów, zakładających uruchomienie w tym roku siedmiu projektów obejmujących łącznie ponad 900 lokali. Przygotowania do tych inwestycji idą zgodnie z planem. Terminy uruchamiania nowych etapów będziemy oczywiście dostosowywać do bieżących warunków rynkowych – podsumował Boaz Haim, prezes Ronson Development.

Ronson Development – sprzedaż i przekazania lokali

Liczba lokali 1Q 2020 1Q 2019 Zmiana r/r
Sprzedaż 278 174 +60%
Przekazania 387 145 +167%