ZBP: Polacy coraz częściej korzystają z usług bankowych

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Liczba indywidualnych klientów banków z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób – podaje Związek Banków Polskich. Polacy chętniej korzystają z nowoczesnych usług bankowych, kart i przelewów.

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku ponad 23,2 mln indywidualnych klientów banków miało podpisaną umowę o dostępie do bankowości internetowej. To o ponad 789 tys. więcej niż na koniec poprzedniego kwartału i ponad 2 miliony więcej niż przed rokiem (wzrost odpowiednio o 3,52 proc. i 9,62 proc.). Jednocześnie liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych spadła w okresie od kwietnia do czerwca o blisko 500 tys. (3,88 proc.).

– Pozytywne sygnały płynące z rynku przekładają się na oczekiwania konsumentów i przedsiębiorców – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Co ważne, widoczny jest również wzrost zaufania do tego typu usług, o czym świadczy choćby przyrost średniej wartości rozliczeń wśród aktywnych klientów indywidualnych. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach trendy te będą kontynuowane.

Zwiększa się średnia wartość przelewów wśród klientów indywidualnych. Wzrosła ona w II kwartale do ponad 6 tys. zł, co stanowiło wynik wyższy zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym (odpowiednio 10,08 proc. i 6,02 proc.). Może to być efektem przyspieszenia w gospodarce, spadku bezrobocia i wzrostu płac.

Tendencję wzrostową widać również w danych Krajowej Izby Rozliczeniowej. W II kwartale tego roku w stosunku do II kwartału 2013 ogólna liczba transakcji przetworzonych w systemie ELIXIR była wyższa o ponad 22 mln szt. (6 proc.), a ich wartość wzrosła o blisko 50 mld zł (5 proc.). Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła 15,9 mld zł, a średnia dzienna liczba rozliczonych komunikatów osiągnęła 6,4 mln. Bardzo wysoką dynamikę wzrostu odnotował również system przelewów natychmiastowych Express ELIXIR.  W II kwartale odnotowano ponad trzykrotnie więcej operacji niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – w sumie 212 tys. przelewów natychmiastowych na łączną kwotę blisko 939 mln zł. Porównując analogiczne kwartały z lat 2014 i 2013, dynamika wzrostu rozliczonych komunikatów kształtowała się odpowiednio na poziomie 206 proc. dla liczby transakcji i 151 proc. dla wolumenu obrotów.

Liczba umów bankowości internetowej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw przekroczyła 2 mln i jest wyższa niż zaobserwowana na koniec czerwca 2013 roku oraz marca 2014. Niemniej dynamika wzrostu była niższa niż w segmencie klientów indywidualnych. Liczba nowych umów w sektorze MSP zwiększyła się o 1,94 proc. w ujęciu kwartalnym, a o 8,11 proc. rok do roku. Aktywność przedsiębiorców wzrosła o ponad 3 proc. w stosunku do poprzedniego badania, oraz o 7,79 proc. w ujęciu rok do roku.

Ogólna liczba kart płatniczych na koniec II kwartału 2014 wzrosła w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2014 o ponad 0,5 mln (1,45 proc.) i osiągnęła poziom 35,2 mln. Liczba wydanych kart debetowych,  przekroczyła 28,8 mln (wzrost o 1,85 proc.). Ogólna liczba kart z funkcją płatności zbliżeniowych wzrosła o ok. 3 mln (14,35 proc.), a na przestrzeni całego roku o blisko 34,27 proc. Liczba będących w użyciu kart kredytowych zmniejszyła się do ponad 6 mln (spadek 0,56 proc).

Od 2009 obserwowany jest postępujący spadek liczby kart kredytowych, niemniej jego dynamika się zmniejsza. Stopniowo, choć nieco wolniej zwiększa się natomiast udział operacji bezgotówkowych w ogóle transakcji kartowych. Na koniec marca wyniósł on 67,5 proc. w liczbie i 32,5 proc w wartości transakcji kartowych.

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba punktów usługowo-handlowych, w których można przeprowadzać transakcje zbliżeniowe. Według naszych szacunków, w ciągu ostatniego kwartału liczba ta wzrosła o około 21 tys. (11,11 proc.), a w ciągu roku o 78 tys. (59,09 proc.). Udział terminali zbliżeniowych w ogólnej liczbie terminali wynosi około 60 proc.