1,5 mln Ukraińców może wyemigrować na skutek agresji Rosji

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Według sondażu przeprowadzonego przez ukraińską Fundację Inicjatyw Demokratycznych na początku lutego 2022 roku, w przypadku nowej inwazji Rosji na Ukrainę, 3% Ukraińców zamierza wyjechać za granicę. To około 1,5 mln osób, które mogą wyemigrować do Polski w poszukiwaniu schronienia i źródła utrzymania.

Ukraińska Fundacja Inicjatyw Demokratycznych we współpracy z Ośrodkiem Badań Polityczno-Społecznych, w dniach 1-12 lutego br. przeprowadziła sondaż wśród ponad 2000 obywateli ukraińskich, pytając o to, co zrobiliby, gdyby Rosja zaatakowała. Badanie przeprowadzono na terenie całej Ukrainy, z wyłączeniem terytoriów okupowanych przez Rosję. Według sondażu, prawie połowa (48 proc.) obywateli Ukrainy albo będzie walczyć, albo zapewni wszelką możliwą pomoc wojsku. To wzrost o 5 proc. w porównaniu z badaniami z grudnia 2021 roku. Chociaż bardziej aktywni są mężczyźni, to około 10 proc. ukraińskich kobiet jest gotowych walczyć z rosyjską agresją militarną z bronią w ręku. 18 proc. respondentów będzie próbowało przetrwać, a 3 proc. zamierza wyjechać za granicę – to około 1,5 mln.

POLSKA DESTYNACJĄ MIGRACYJNĄ PIERWSZEGO WYBORU?

Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson wymieniła Polskę jako najważniejszy kraj przyjmujący uchodźców z Ukrainy, obok Niemiec, Włoch i Francji, w których mieszka też wielu Ukraińców. Część z nich będzie zainteresowana legalną pracą i pobytem w Polsce. Na polskim rynku pracy nadal notuje się duże luki kadrowe. Według danych GUS za III kw. 2021 roku, w Polsce jest ponad 150 tys. wolnych miejsc pracy. Jak podaje NBP, odsetek firm zgłaszających nieobsadzone miejsca pracy w IV kw. 2021 r. wzrósł aż do 48,5 proc.

-„Do tej pory, jak co roku, od połowy stycznia obserwowaliśmy zwiększoną liczbę aplikacji, ponieważ Kandydaci wydali pieniądze na święta i chcieli teraz podjąć pracę. I chociaż Ukraińcy zdążyli się przyzwyczaić do życia w poczuciu stałego zagrożenia i nie są skłonni do podejmowania nagłych decyzji wyjazdowych, to sytuacja może się zmienić jednak w każdej chwili w związku z agresją Rosji”. – podkreśla Daniel Sola, Dyrektor Projektów Międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Potwierdzają to statystyki. Konflikt zbrojny Rosja-Ukraina z 2014 roku w dużym stopni przyczynił się do wzrostu zainteresowania przyjazdami Ukraińców do Polski. W 2013 roku liczba zarejestrowanych w ZUS Ukraińców wynosiła 33 989  osób, a w 2015 roku wyniosła 101 150 osób, czyli prawie trzykrotnie więcej!

LEGALNA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

W Polsce mieszka i pracuje już ponad 1 mln obywateli ukraińskich. Jeśli, zgodnie z sondażem, około 1,5 mln Ukraińców zamierza emigrować, to możemy spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania legalną pracą i pobytem w Polsce. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, która weszła w życie 29 stycznia br., ułatwiła ten proces.

Większość obywateli Ukrainy posiada paszporty biometryczne, które umożliwiają bezwizowy wjazd do Polski na łącznie 90 dni w okresie 180 dni. To prosta ścieżka dla osób nie mających wizy (która umożliwia pobyt w Polsce na okres do 1 roku), ani innych dokumentów pobytowych, np. Karty Pobytu.

– „Obywatel Ukrainy, który przyjedzie do Polski na podstawie paszportu biometrycznego może zostać zatrudniony przez polskiego pracodawcę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Procedury urzędowe rejestracji oświadczenia trwają nie więcej niż 7 dni. Daje to polskim pracodawcom możliwość szybkiego pozyskania legalnego pracownika. Procedura jest prosta, pracodawca może jej dokonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej w tych czynnościach agencji zatrudnienia.” – mówi Daniel Sola z Trenkwalder.

Obywatel Ukrainy zatrudniony na podstawie oświadczenia może pracować legalnie przez okres 2 lat, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli nie posiada on wizy, a jedynie paszport biometryczny, to de facto ten okres skraca się do 90 dni. Jeśli pracodawca chce, aby pracownik z Ukrainy pracował u niego dłużej, wówczas przed upływem 90 dni jego pobytu w Polsce, cudzoziemiec powinien wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o zezwolenie na pobyt i pracę, tzw. Kartę Pobytu. Okres oczekiwania na ten dokument to aktualnie od 3 miesięcy nawet do 1 roku, ale tu liczy się termin złożenia wniosku przez obcokrajowca. W okresie oczekiwania na Kartę Pobytu pracownik może nadal legalnie pracować w firmie pod warunkiem, że ma zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy lub zezwolenie na pracę.