27 proc. firm nie planuje żadnych inwestycji w 2019 r.

0
  • 44 proc. przedsiębiorstw planuje w przyszłym roku inwestycje na podobnym poziomie jak w 2018 roku.
  • 12 proc. przewiduje, że ich inwestycje w 2019 roku będą mniejsze niż w tym roku, a 18 proc., że będą większe, 27 proc. nie planuje żadnych inwestycji.

Najgorzej plany inwestycyjne oceniają przedsiębiorstwa małe. Aż 30 proc. z nich nie planuje w przyszłym roku żadnych inwestycji. W przypadku firm średnich ten odsetek wynosi 19 proc., a dużych tylko 6 proc.

Z kolei 32 proc. przedsiębiorstw dużych przewiduje w przyszłym roku inwestycje większe niż w 2018 roku. Takie plany ma 17 proc. przedsiębiorstw średnich i małych.

Zdaniem przedsiębiorców wzrost inwestycji hamują: rosnące koszty zatrudnienia (18 proc.), gorsza sytuacja rynkowa, mniejszy popyt (14 proc.), niepewność sytuacji politycznej (10 proc.), częste zmiany w prawie, niejasne przepisy (10 proc.), przewidywane spowolnienie gospodarcze (6 proc.) oraz trudniejszy dostęp do finansowania (6 proc.).

Badanie zrealizowała firma SMARTSCOPE w listopadzie br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.

Czytaj również:  Zmiany w podatku PIT od 1 października 2019 r.