3 kroki do idealnie napisanego wniosku o finansowanie

Projekt wymyślony, potencjalne źródło finansowania znalezione, co dalej? To pytanie zadaje sobie wiele osób aplikujących o środki finansowe z grantów lub innych źródeł. Poniżej przedstawiamy 3 kroki, które zapewnią ci sukces.

Dobry wniosek, czyli jaki?

Dla każdej osoby rozpoczynającej swoją przygodę z projektami finansowanymi ze środków publicznych, dużym problemem jest zrozumienie terminologii i przestawienie się na wysoce uporządkowany sposób prezentacji własnego pomysłu. Tymczasem systematyczne podejście obejmujące wszystkie obszary wniosku, ułatwia sporządzenie dobrego wniosku i zwiększa szansę na pozyskanie środków finansowych. W tym celu powstał CeZaR, czyli opracowana na podstawie wieloletniego doświadczenia aplikacja. Wspomaga ona pisanie wniosków o finansowanie i pomaga uniknąć błędów, które powodują niski poziom oceny projektów.

1. Użyteczność projektu jako główny czynnik oceny

Należy wykazać użyteczność projektu nie tylko dla wnioskodawcy, ale także w ramach funduszu, który zapewnia finansowanie – co jest parametrem decydującym przy ocenie przez ekspertów. Układając programy finansowania, instytucje publiczne określają obszary, które wymagają poprawy poprzez wsparcie finansowe i definiują odpowiednie cele. Przykładowo, może to być poprawa jakości kształcenia, wzrost liczby prac badawczo-rozwojowych w firmach, zwiększenie użytkowania OZE… Powoduje to, że projekty, które liczą na finansowanie, muszą prowadzić do realizacji zdefiniowanych potrzeb i celów. Pisząc projekt, należy w klarowny sposób pokazać, że realizuje on ten zakres – od dobrze określonego celu głównego projektu, poprzez zadania prowadzące do realizacji celu, aż po odpowiednie, kwantyfikowalne wskaźniki jego wykonania.

2. Wykonalność projektu

Konieczne jest wykazanie wykonalności projektu w czasie. Wszystkie zadania projektu muszą stanowić spójną logiczną strukturę, posiadającą dobrze zdefiniowane kamienie milowe, które przekonają oceniających do tego, że wnioskujący o środki wie, jak osiągnąć zaplanowany cel. To z kolei przyczyni się do realizacji programu.

3. Odpowiednio rozpisane koszty

Trzeba pamiętać o pokazaniu jednoznacznej niezbędności wszystkich zaplanowanych w projekcie wydatków do realizacji celu. Wymaga to przypisania ich do poszczególnych zadań i celów, a także podmiotów realizujących dany projekt i kategorii wydatków.

CeZaR – zalety korzystania z programu

Z pomocą przychodzi aplikacja CeZaR, która jest efektem ponad 10-letniego doświadczenia we wnioskowaniu o środki publiczne. Co najistotniejsze, system przyśpiesza i ułatwia tworzenie poprawnego projektu, pozwalając skupić uwagę na uporządkowanym o nim myśleniu. Strukturę tworzą jasno wydzielone: cel główny, cele szczegółowe, zadania, kamienie milowe, produkty i rezultaty. W aplikacji zabudowane są również podstawowe narzędzia zarządcze, o których należy pamiętać, gdyż są standardowo wymagane we wnioskach o finansowanie. Ułatwiają one napisanie dobrego, wysoko ocenianego, projektu.

Funkcje programu CeZaR

Użytkownicy CeZaRa najbardziej doceniają to, że mogą w szybki i uporządkowany sposób przygotować swój projekt, jednocześnie patrząc na niego z różnych perspektyw: czasowej, budżetowej, logicznej. Jakie jeszcze funkcje proponuje program?

  1. Łatwą ocenę dobrze rokującego przebiegu czasowego projektu zapewnia wykres Gantta. Generowany jest na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika: nazwy zadań, kamieni milowych, odpowiednich dat. Wizualizacja harmonogramu pozwala szybko ocenić sensowność założeń czasowych przy realizacji projektu.
  2. Automatycznie generowana jest matryca, pokazująca logiczne zależności między celami, rezultatami, produktami i zadaniami projektu i pozwalająca dopracować wewnętrzną spójność logiczną projektu.
  3. Oddzielną, dużą funkcjonalnością jest układanie budżetu projektu z podziałem na kategorie, zadania, partnerów, z możliwością zdefiniowania kosztów pośrednich i wkładu własnego. Serwis automatycznie podsumowuje koszt całkowity.Tworzony jest także podział na poszczególne kategorie, zadania i podmioty z uwzględnieniem wkładu własnego i kosztów pośrednich dzięki czemu można z łatwością przeprowadzać różne symulacje dystrybucji budżetu z zachowaniem jego spójności.
  4. Wykres Gantta, budżet jak i matryca mogą być wyeksportowane do plików xlsx, gdzie można dowolnie je sformatować.
  5. Przy pracy na wielu projektach, nie do przecenienia jest również fakt ujednoliconej struktury i możliwości tworzenia raportów ze wszystkich lub wybranych projektów użytkownika.
  6. Dodatkowym plusem jest możliwość pracy zespołowej – udostępnienie projektu w trybie edycji lub przeglądania bez możliwości edycji członkom swojego zespołu.

Wszystkie te cechy czynią z CeZaRa narzędzie dopasowane do potrzeb pracy nad projektami finansowanymi z funduszy publicznych. Więcej o programie przeczytasz na: https://go.cezar.synestia.pl/.