70 – proc. wzrost wartości kontraktacji Grupy Pragma Inkaso

0

GK Pragma Inkaso SA opublikowała dane sprzedażowe za II kw. 2014 r. Łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności wyniosła 216,6 mln zł, co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu do II kwartału 2013 roku.

Największy wzrost wartości kontraktacji można zaobserwować w ramach usługi zakupu pakietów wierzytelności, co jest wynikiem nabycia pakietów przez zarządzany przez Pragma Inkaso Fundusz Sekurytyzacyjny Pragma 1. W II kw. Fundusz nabył wierzytelności o łącznej wartości blisko 41 mln zł.  Sporą dynamikę wzrostu można również zauważyć w ramach usługi windykacji, która zamknęła się w kwocie 41 mln zł wobec 12,2 mln zł uzyskanych rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 237%.

„Poprawa wskaźników pokazuje nam, że podjęte decyzje oraz zmiany wprowadzone w strukturze i modelu biznesowym Grupy były słuszne. Wskazują na to rosnące z kwartału na kwartał wartości kontraktacji wykazywane przez poszczególne Spółki Grupy mówi Tomasz Boduszek, Prezes Pragma Inkaso SA.W następnych kwartałach będziemy podejmować wysiłki, aby utrzymać wzrost wartości pozyskanych wierzytelności i zrealizować zakładane cele całej Grupy Pragma Inkaso”.

Spółka, utrzymuje założone cele zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, co znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie pozyskiwanych klientów. W II kwartale tego roku Grupa pozyskała 150 nowych Klientów (Pragma Inkaso – 123, Pragma Faktoring – 26, Pragma 1 FIZ NFS – 1).

O Grupie PRAGMA INKASO

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. Grupa edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością finansową i promuje dobre praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. W skład Grupy wchodzą spółki: PRAGMA INKASO, PRAGMA FAKTORING, PRAGMA COLLECT oraz PRAGMA INWESTYCJE. Zajmują się one całym obszarem obsługi transakcji i oferują szerokie portfolio narzędzi wspierających klientów w kluczowych momentach współpracy z kontrahentami.

Czytaj również:  Wyniki Grupy Santander Bank Polska za I kw. 2019

PRAGMA INKASO SA specjalizuje się w usługach obrotu wierzytelnościami. Oferowany przez spółkę szeroki wybór produktów z zakresu zarządzania wierzytelnościami biznesowymi pozwala klientom zachować wysoki poziom płynności finansowej. PRAGMA FAKTORING SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. W swojej ofercie posiada kompleksowe rozwiązania faktoringowe, w tym faktoring klasyczny, eksportowy i uproszczony.

Spółki Pragma Inkaso i Pragma Faktoring są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.CEO Magazyn Polska