ABC Data wypłaci dywidendę i przeprowadzi skup akcji własnych

Komentarz do wyników finansowych MCI Management S.A. za 2014 rok

W dniu 23 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki ABC Data S.A. z portfela Grupy MCI uchwaliło wypłatę 45,7 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., czyli 36 groszy na akcję. Przegłosowało również rozpoczęcie skupu akcji własnych (buy-buck), na który Spółka będzie mogła przeznaczyć 20 mln zł. Do Rady Nadzorczej dołączył Cezary Smorszczewski.

Doroczne WZA ABC Data S.A. zdecydowało o wypłacie w tym roku 45,7 mln zł dywidendy. Na kwotę składa się 36,3 mln zł zysku netto za 2013 rok, 1,4 mln zł kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych oraz 8 mln zł z kapitału rezerwowego. Wielkość wypłaty dywidendy oznacza, że jej stopa wyniesie ok. 8,5 proc. i będzie jedną z najwyższych na warszawskim parkiecie w tym roku.  Ostatnim dniem z prawem do dywidendy będzie 30 czerwca a dniem wypłaty 14 lipca.

WZA podjęło również decyzję o rozpoczęciu buy-backu, na który Spółka będzie mogła przeznaczyć 20 mln zł. Zgodnie z założeniami opublikowanego we wtorek „Regulaminu skupu” ABC Data będzie mogła nabyć do 5 proc. swoich akcji znajdujących się wolnym obrocie po cenach z przedziału 1 – 6 zł. Skup będzie przeprowadzany do 30 marca 2015 roku lub do momentu wyczerpania środków na ten cel.

Decyzją WZA przeprowadzano także zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze ponownie powołali na okres trzyletniej kadencji Mirosława Godlewskiego oraz Marka Sadowskiego. Do składu Rady Nadzorczej dołączył również Cezary Smorszczewski, który zastąpi ustępującego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Hansa-Dietera Kemlera.

– Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Hansowi-Dieterowi Kemlerowi za pracę, zaangażowanie i znaczący wkład w rozwój Spółki w ciągu ostatnich pięciu lat. Rozległa i praktyczna wiedza oraz kompetencje menadżerskie Pana Kemlera były kluczowe w osiągnięciu przez ABC Data SA pozycji czołowego dystrybutora IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Chciałbym życzyć Panu Kemlerowi powodzenia w dalszej karierze zawodowej i mam nadzieję, że nasza owocna współpraca będzie kontynuowana przy innych ciekawych projektach – skomentował Tomasz Czechowicz, Członek Rady Nadzorczej i Wiceprezes Zarządu MCI Management S.A.