Akcje biofarmaceutyczne i dywidendowe – nowe strategie Union Investment TFI w ofercie dystrybutorów

0

Union Investment TFI podpisało kolejne umowy dystrybucyjne na najnowsze rozwiązania w formule master-feeder – UniAkcje Biopharma i UniAkcje Globalny Dywidendowy.

Jednostki uczestnictwa nowych subfunduszy można nabyć m.in. poprzez platformę Bossafund (należącą do Domu Maklerskiego BOŚ), NetFund.pl, a także w F-Trust i Profitum Wealth Management. W UniAkcje Biopharma i UniAkcje Globalny Dywidendowy można ponadto zainwestować bezpośrednio w siedzibie Union Investment TFI oraz poprzez platformę online – UniSieć.

Oba subfundusze inwestują na globalnych rynkach i są zarządzane przez ekspertów z grupy Union Asset Management Holding AG.

Subfundusz UniAkcje Biopharma, poprzez swój fundusz źródłowy (UniSector: BioPharma), inwestuje w najbardziej perspektywiczne, globalne spółki z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego. Z perspektywy inwestora ważny jest fakt, że strategia ta jest nisko skorelowana z szerokim rynkiem akcji, co ma duże znaczenie w okresach rynkowej niepewności. Modelowo portfel zawiera 65% spółek z sektora farmaceutycznego, 25% z biotechnologicznego i 10% z branży ochrony zdrowia, przy czym proporcje te są dostosowywane do bieżących okoliczności.

Dlaczego właśnie ta strategia spośród kilkudziesięciu innych została zaoferowana polskim inwestorom? – Wybraliśmy ten fundusz z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że pomimo lat dynamicznych wzrostów akcji spółek biofarmaceutycznych, wciąż widzimy w nich duży potencjał. Przede wszystkim dlatego, że przemysł biotechnologiczny jest perspektywiczny. Utrzymuje się wysoka liczba start-upów, a w kolejnych latach możemy się spodziewać utrzymania szybkiego tempa odkryć i innowacji. Warto też pamiętać, że największy wzrost cen akcji spółek biotechnologicznych generują nowe odkrycia w zakresie leków i metod terapii. Dlatego faza cyklu koniunkturalnego czy tradycyjne wskaźniki koniunktury ekonomicznej mają stosunkowo niewielki wpływ na ich poziom – mówi Waldemar Wołos, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

Duże znaczenie ma również fakt, że funduszem docelowym zarządza fachowiec, będący nie tylko zarządzającym, ale również doktorem nauk medycznych i  członkiem komisji ekspertów Inicjatywy Przedsiębiorczości Biotechnologii (Go-Bio) Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych – Markus Manns – dodaje Waldemar Wołos.

Czytaj również:  Saga Brexitowa

Druga nowość to subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy, który poprzez swój fundusz źródłowy (UniInstitutional Global High Dividend Equities), inwestuje w akcje najlepszych spółek dywidendowych z całego świata. Jego atutem jest wieloetapowa, bardzo szczegółowa selekcja walorów, w toku której do portfela wchodzi 30-60 spółek spośród ponad 1700 firm wypłacających dywidendę. Przy wyborze spółek bierze się pod uwagę wysokość stopy dywidendy, jednak równie ważne jest dążenie do jak najniższej zmienności. Charakterystyczną cechą funduszu jest również aktywne podejście do zarządzania – portfel inwestycyjny jest co miesiąc optymalizowany pod względem oceny perspektyw poszczególnych spółek, poziomu ich zmienności oraz alokacji sektorowej i geograficznej. To czyni UniAkcje Globalny Dywidendowy ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów zainteresowanych portfelem akcyjnym o bardziej defensywnym charakterze.

Funduszem docelowym zarządza Helen Windischbauer, zarządzająca w zespole strategii multi-asset. Jej zdaniem, znajdujemy się obecnie w fazie niskiego wzrostu gospodarczego na świecie, w której to wysokość dywidendy często stanowi znaczącą  część całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w akcje.

Oba subfundusze Union Investment TFI – UniAkcje Biopharma oraz UniAkcje Globalny Dywidendowy –  znajdują się pod parasolem UniFundusze SFIO. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1000 zł.