Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2017 r.

GPW Dzwon giełdowy
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 39,9% rdr do poziomu 18,4 mld zł
  • Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń – 1,0 mld zł (+63,2% rdr)
  • Wzrost łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 22,5% rdr do poziomu 30,6 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku spot o 6,7% rdr do poziomu 2,6 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 44,5% do poziomu 5,7 TWh2

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w kwietniu 2017 r. 19,9 mld zł, czyli o 43,8% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 39,9%, do poziomu 18,4 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w kwietniu 2017 r. poziom 1,0 mld zł, o 63,2% wyższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 61 644,56 pkt i była o 29,4% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 22,1% rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 109,7 mln zł (+16,6% rdr).

W kwietniu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 535,4 tys. szt., o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 325,0 tys. szt., co oznacza spadek o 0,4% wobec kwietnia 2016 r. Kontrakty na akcje odnotowały natomiast wzrost o 16,5% do poziomu 117,7 tys. sztuk.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 2017 r. 84,5 mld zł, co oznacza wzrost o 18,6% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 25,4%, do poziomu 148,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w kwietniu br. 30,6 mld zł i była o 22,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w kwietniu 2017 r. 7,3 TWh, o 40,9% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 6,7% osiągając poziom 2,6 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2017 r. wyniósł 7,9 TWh, czyli o 27,3% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)3 na rynkach spot i terminowym wyniósł 5,7 TWh co oznacza wzost o 44,5% w stosunku do kwietnia 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wyniósł w kwietniu 2017 r. 18,8 ktoe4.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec kwietnia 2017 r. wyniosła 660,6 mld zł (156,7 mld EUR). Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec kwietnia br. 1,346 mld zł (319,1 mld EUR).

Na Rynku Głównym GPW w kwietniu 2017 r. zadebiutowała spółka Griffin Premium RE.., gdzie wartość oferty wyniosła 508,3 mln PLN oraz DINO Polska z wartością 1,65 mld PLN. Na rynku NewConnect
w kwietniu 2017 r. zadebiutowały akcje spółki M-TRANS (wartość emisji to 1,356 mln PLN).

W kwietniu 2017 r. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych, o 3 więcej niż rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

2 z wyłączeniem praw wynikających ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną

3 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

4 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe