Badanie zdolności rejestrowej znaku: jak, i dlaczego warto?

kontrola podatkowa

Rejestrację znaku towarowego często kojarzymy wyłącznie ze złożeniem formularza w odpowiednim urzędzie. Może się więc wydawać, że to prosta sprawa, zwłaszcza kiedy załatwiamy ją drogą elektroniczną. Tymczasem wniesienie podania jest ostatnim etapem pracy nad zgłoszeniem, a poprzedza je badanie zdolności rejestrowej znaku.

Badanie znaku polega na sprawdzeniu, czy dane oznaczenie może uzyskać ochronę i być zarejestrowane jako znak towarowy. W bardzo wielu przypadkach pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze związane z odmową rejestracji przez urząd. A przyczyn odmowy może być wiele: mogą dotyczyć samego znaku lub podobieństwa z wcześniej zarejestrowanymi oznaczeniami. Zbadanie zdolności rejestrowej chroni także przed sytuacją, w której okazuje się, że inny podmiot uzyskał wcześniej ochronę na podobne oznaczenie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być nie tylko odmowa rejestracji, ale również  utrata prawa do korzystania z marki, którą posługiwał się dotychczas wnioskodawca.

Badanie zdolności rejestrowej – zrób to sam lub zleć fachowcowi

Badanie zdolności rejestrowej można przeprowadzić samodzielnie, wykorzystując np. wyszukiwarkę Google. Niewykluczone, że w ten prosty sposób uda się odszukać oznaczenia, mogące kolidować ze znakiem towarowym, który ma być zgłoszony. W wielu przypadkach może jednak okazać się to niewystarczające, ponieważ w wyszukiwarce najczęściej otrzymuje się wyniki lokalne i na dodatek uzależnione od wcześniejszej aktywności użytkownika w Internecie. Zdecydowanie pewniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie badania znaku profesjonaliście.

Ważne! Badanie zdolności rejestrowej można przeprowadzić samodzielnie, wykorzystując np. wyszukiwarkę Google. Zdecydowanie pewniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie badania znaku profesjonaliście.

Jak przebiega badanie zdolności rejestrowej znaku?

Etap 1 – czy znak w ogóle może być zarejestrowany?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy dane oznaczenie w ogóle może być zarejestrowanym znakiem towarowym. Przepisy określają szereg przesłanek, które wykluczają rejestrację. I tak np. nie może być znakiem towarowym oznaczenie, które jest pozbawione charakteru odróżniającego, czyli nie pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednej firmy od drugiej, chociażby dlatego, że jest to zwrot powszechnie używany w danej branży. Ochrony nie uzyska również oznaczenie, które jest opisowe, tj. bezpośrednio wskazuje na towary lub usługi, które mają być sygnowane znakiem towarowym. Urząd nie zarejestruje więc znaku „salon materacy” dla sklepu, w którym sprzedawane są materace.

Etap 2 – w poszukiwaniu podobnych oznaczeń…

Następny krok, to wyszukanie wcześniej zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków podobnych. Zakres tego badania uzależniony jest od zasięgu terytorialnego ochrony, jaką mamy uzyskać. Przykładowo, w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej koniecznej jest dokładnie przeszukanie nie tylko bazy znaków towarowych UE, ale również baz poszczególnych krajów członkowskich. Co istotne, przeszkodą dla rejestracji mogą być nie tylko znaki identyczne, ale również podobne. O ile więc poszukiwanie znaków identycznych często jest dosyć proste, to znalezienie znaków podobnych wymaga już sporej wiedzy i doświadczenia, a także znajomości orzecznictwa sądowego dotyczącego kolizyjności znaków.

Ważne! Przeszkodą dla rejestracji mogą być nie tylko znaki identyczne, ale również podobne. O ile więc poszukiwanie tych  pierwszych jest dosyć proste, to znalezienie znaków podobnych wymaga wiedzy i doświadczenia, a także znajomości orzecznictwa sądowego dotyczącego kolizyjności znaków.

Etap 3 – czas na wnioski i zalecenia

Ostatni etap to wnioski. Najbardziej oczekiwany wynik badania zdolności rejestrowej znaku oznacza zielone światło na rejestrację, czyli brak przeszkód do uzyskania ochrony. Często jednak po badaniu okazuje się, że nie jest ona możliwa albo jest bardzo ryzykowna. Istotną część raportu z badania zdolności rejestrowej stanowią wówczas rekomendacje dotyczące tego, jakie zmiany w znaku towarowym można wprowadzić, aby uzyskanie ochrony było możliwe.

Badanie zdolności rejestrowej znaku – dlaczego warto?

Wśród przedsiębiorców panuje przeświadczenie, że rejestracja znaku towarowego jest droga. Mało kto jednak wie, że realny koszt za miesiąc ochrony to tylko 8 zł! Korzyści z rejestracji są natomiast nie do przecenienia. Wielu przedsiębiorców wiedząc, ilu problemów mogliby dzięki niej uniknąć, z pewnością nie zastanawiałoby się ani chwili. Niestety, zwykle dochodzą do takiego wniosku, kiedy na rejestrację jest już za późno.

Najważniejsze korzyści wynikające z rejestracji znaku to:

  • monopol w zakresie posługiwania się danym oznaczeniem na określonym rynku,
  • pewność, że nikt wcześniej nie posługiwał się tym samym oznaczeniem,
  • skuteczny sposób na walkę z nieuczciwą konkurencją,
  • w razie sądowego sporu – proste wykazanie praw do marki,
  • łatwiejszy obrót znakiem towarowym.

Jak wskazano na wstępie, samo złożenie wniosku o rejestrację, to prosta formalność w porównaniu z działaniami, które trzeba podjąć wcześniej. Dopiero po przejściu opisanych wyżej etapów badania zdolności rejestrowej znaku można ubiegać się o rejestrację. Jak w wielu innych dziedzinach życia, im lepiej się do tego przygotujemy, tym większa jest szansa na pomyślne zakończenie sprawy.

Paweł Głąb – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Kantorowski i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się m.in. w tematyce znaków towarowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach rejestracyjnych na terenie Polski
oraz Unii Europejskiej.