Bank Millennium zadeklarował uczestnictwo w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium SA
Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium

Deklaracja ta oznacza, że firmy z wybranych branż, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, będą mogły złożyć wniosek o wsparcie  w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w bankowości elektronicznej Banku Millennium. W styczniu bank udostępni swoim klientom wygodne i przyjazne rozwiązanie, dzięki któremu złożenie wniosku będzie maksymalnie proste i intuicyjne.

Bank Millennium włącza się w wiele rządowych projektów i również w przypadku Tarczy 2.0 udostępni swoje systemy, dzięki którym możliwe będzie wygodne wnioskowanie o wsparcie oraz sprawne i szybkie rozdystrybuowanie funduszy do firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ta pomoc jest dla nas naturalna, ponieważ dobrze rozumiemy naszych klientów oraz konsekwentnie wspieramy polską gospodarką i budowę cyfrowej administracji publicznej. Systemy bankowe stały się oknem na cyfrowy świat polskiej administracji, klienci z dużym zadowoleniem korzystają z możliwości, jakie daje współpraca między bankami, a administracją państwową – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

Subwencje finansowe, oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 kierowane będą do mikro, małych i średnich firm z prawie 40 branż identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MSP trafi ok. 10 mld zł. Rozpoczęcie przyjmowaniu wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich start.