Bank Pekao S.A. wypłaci dywidendę za 2020 rok

Bank Pekao S.A. wypłaci 75% dywidendy za 2020 rok.

Pekao Bank

Bank Pekao S.A. przeznaczy na dywidendę 842,5 mln zł, czyli 74,8 proc. zysku netto banku za 2020, co daje 3,21 złotego na jedną akcję. Taki podział ubiegłorocznego zysku to konsekwencja wcześniejszej warunkowej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku oraz indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Bazując na współczynnikach kapitałowych oraz na treści sektorowego stanowiska KNF i indywidualnego zalecenia KNF, Bank Pekao spełnia kryteria do wypłaty nawet do 100 proc. dywidendy za 2020 r. Natomiast uchwała WZA przewidywała przeznaczenie na dywidendę do 74,8 proc. zysku netto za 2020 i taka część zysku zostanie podzielona między akcjonariuszy. Uchwała miała charakter warunkowy w kilku opcjach ze względu na konieczność oczekiwania na nowe wytyczne nadzorcze dotyczące wypłaty dywidendy.

Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Dziś, wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Dzień dywidendy został ustalony na 10 września, a dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r. Kwota 283,9 mln zł trafi na kapitał rezerwowy.