Bank Pekao laureatem Nagrody GPW Media w zakresie prowadzenia Relacji Inwestorskich przy wykorzystywaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej

Bank Pekao SA

Bank Pekao SA podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG otrzymał nagrodę specjalną za komunikację z inwestorami za pomocą nowoczesnych metod komunikacji w Internecie.

Przyznając nagrodę eksperci GPW Media docenili jakość komunikacji Banku Pekao z inwestorami przy pomocy nowoczesnych metod  komunikacji w sieci. Bank Pekao od wielu lat transmituje w Internecie, na żywo prezentacje wyników finansowych, jak również obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czyli najważniejsze wydarzenia korporacyjne dla inwestorów. Transmisje te dostępne są również off-line. Podczas transmisji  prezentacji wyników finansowych inwestorzy mają możliwość zadawania pytań do Spółki również drogą mailową. Dzięki transmisjom internetowym wszyscy inwestorzy mogą brać aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Bank i bezpośrednio komunikować się ze spółką, uzyskując w ten sposób informacje na temat działalności Banku.Bank Pekao laureatem Nagrody GPW Media w zakresie prowadzenia Relacji Inwestorskich przy wykorzystywaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej 1